КОНКУРС ЗА ЕРАЗЪМ ОБМЕН НА СТУДЕНТИ – гр. ДЯКОВО, КОСОВО

НОВИНИ КОНКУРС ЗА ЕРАЗЪМ ОБМЕН НА СТУДЕНТИ – гр. ДЯКОВО, КОСОВО Медицински университет – София, Факултет по обществено здраве „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“ обявява конкурс за подбор на трима студенти специалност „медицинска сестра“ за реализиране на Еразъм мобилност с Read More …