КОНКУРС ЗА УЧАСТИЕ ПО „НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА МЛАДИ УЧЕНИ И ПОСТДОКТОРАНТИ”

НОВИНИ Факултет по обществено здраве „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“ към МУ-София обявява конкурс за участие по „Национална програма за финансиране на млади учени и постдокторанти” съгласно Решение № 577 от 17.08.2018г. на Министерски съвет на Република България. По проекта Read More …