Главно меню

АДМИНИСТРАЦИЯ

Администрация

Адрес:

УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“ ЕАД, София 1527, 

ул. „Бяло море“ № 8, етаж 5, 

Ръководител администрация:

Лора Сарандева  

 кабинет № 50

Тел.:+359 2 9432 127.

Главен счетоводител:

Мариета Цветанова

Тел.:+359 2 9432 356.

Счетоводител, икономист ОТ:

Лиляна Станева

Тел.:+359 2 9432 356.

Инспектори:

Радостина Бурова

Тел.:+359 2 9432 456.

Финансов контрольор

Йорданка Неделчева

Тел.:+359 2 9432 356.

Ръководител администрация:

Лора Сарандева  кабинет № 50; Тел.:+359 2 9432 127.

Главен счетоводител:

Зора Рашкова

Адрес: УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“ ЕАД, София 1527, ул. „Бяло море“ № 8, етаж 4, кабинет № ; Тел.: +359 2 9432.

Счетоводител, икономист ОТ:

Лиляна Станева

Адрес: УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“ ЕАД, София 1527, ул. „Бяло море“ № 8, етаж 4, кабинет № ; Тел.: +359 2 9432.

Счетоводител, касиер:

Мая Петрова

Адрес: УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“ ЕАД, София 1527, ул. „Бяло море“ № 8, етаж 4, кабинет № ; Тел.: +359 2 9432.

Инспектори:

Радостина Бурова

Адрес: УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“ ЕАД, София 1527, ул. „Бяло море“ № 8, етаж 4, кабинет № ; Тел.: +359 2 9432.

Домакин:

Стефан Вакарелийски

Адрес: УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“ ЕАД, София 1527, ул. „Бяло море“ № 8, етаж 4, кабинет № ; Тел.: +359 2 9432.

Финансов контрольор:

Йорданка Неделчева

Адрес: УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“ ЕАД, София 1527, ул. „Бяло море“ № 8, етаж 4, кабинет № ; Тел.: +359 2 9432.

ИЗДАТЕЛСТВО "ФОЗ"

e-mail:  press@foz.mu-sofia.bg

КОНТАКТИ

гр. София, ул. “Бяло море” №8 УМБАЛ “Царица Йоанна” – ИСУЛ ет. 5, 
тел. 02 9432 127

e-mail:  fph@foz.mu-sofia.bg

© Faculty of Public Health  2024          |            Защита на личните данни (GDPR)