НОВА СПЕЦИАЛНОСТ „МЕДИЦИНСКА ЖУРАЛИСТИКА“

НОВИНИ НОВА СПЕЦИАЛНОСТ „МЕДИЦИНСКА ЖУРНАЛИСТИКА“ В изпълнение на Стратегия за развитие на висшето образование в Република България 2021-2030 г. от следващата учебна 2022/ 2023 година Факултет по обществено здраве „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“, Медицински университет – София съвместно с Факултет Read More …

СОФИЯ – СТОЛИЦА НА ОБЩЕСТВЕНОТО ЗДРАВЕ

НОВИНИ През октомври София ще събере европейския научно-изследователски елит за обсъждане на стратегическите цели пред общественото здраве в региона. Инициативата за мащабното събитие е на Медицински университет-София и неговия Факултет по обществено здраве „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“, а патрон ще Read More …

Общо събрание на Факултет по обществено здраве „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн” при Медицински университет-София

Общо събрание на Факултет по обществено здраве  „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн” при Медицински университет-София НОВИНИ Общо събрание на Факултет по обществено здраве „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн” при Медицински университет-София На 07.07.2022г. (четвъртък) от 13:30 ч. в онлайн формат ще Read More …