ЗАПОВЕД, КАСАЕЩА ЕПИДЕМИОЛОГИЧНА ОБСТАНОВКА И УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ

НОВИНИ Ректорът на Медицински университет- София днес издаде заповед, свързана със създадената епидемиологична обстановка в страната и в съответствие с Решения от конферентно заседание на разширен ректорско-декански съвет. Заповедта гласи: Всички студенти, които отсъстват по болест и клинични симптоми, свързани Read More …

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО МЕРКИ ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА КОРОНАВИРУСА.

НОВИНИ Във връзка с разпространението на коронавируса „Ковид-19″ (COVID- l 9) в Италия от Министерството на външните работи препоръчват на българските граждани да пътуват в страната само в краен случай.  

КОНКУРС ЗА УЧАСТИЕ ПО „НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА МЛАДИ УЧЕНИ И ПОСТДОКТОРАНТИ”

НОВИНИ Факултет по обществено здраве към МУ-София обявява конкурс за участие по „Национална програма за финансиране на млади учени и постдокторанти” съгласно Решение № 577 от 17.08.2018г. на Министерски съвет на Република България. По проекта могат да кандидатстват: Лица  от Read More …