КОНКУРС ЗА ЕРАЗЪМ ОБМЕН НА СТУДЕНТИ – гр. ДЯКОВО, КОСОВО

НОВИНИ КОНКУРС ЗА ЕРАЗЪМ ОБМЕН НА СТУДЕНТИ – гр. ДЯКОВО, КОСОВО Медицински университет – София, Факултет по обществено здраве „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“ обявява конкурс за подбор на трима студенти специалност „медицинска сестра“ за реализиране на Еразъм мобилност с Read More …

КОНКУРС ЗА ЕРАЗЪМ ПРЕПОДАВАТЕЛИ – КОСОВО

НОВИНИ КОНКУРС ЗА ЕРАЗЪМ ПРЕПОДАВАТЕЛИ –  гр. ДЯКОВО, КОСОВО| Медицински университет – София, Факултет по обществено здраве „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“ обявява конкурс за подбор на 4-ма преподаватели за реализиране на Еразъм мобилност с цел преподаване в University «Fehmi Read More …