Класиране на правоимащите студенти за стипендия за летен семестър на учебната 2022/2023 година

НОВИНИ Класиране на правоимащите студенти за стипендия за зимен семестър на учебната 2021/2022 година ФАКУЛТЕТ ПО ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ „ПРОФ. Д-Р ЦЕКОМИР ВОДЕНИЧАРОВ, ДМН“ Класиране на правоимащите студенти за стипендия за летен семестър на учебната 2022/2023 година № специалност ОКС форма Read More …