Главно меню

ЗА НАС

Мисия

  • Да съдейства отговорно и креативно за изграждането на методологическа база за образователни и научно изследователски дейности в областта на общественото здраве, здравната политика и мениджмънт.
  • Да изгради капацитет от специалисти по обществено здраве и здравен мениджмънт с висока степен на професионализация, които да осигурят по-добър достъп до подходящо, устойчиво и с високо качество здравеопазване.
  • Да създаде нова генерация здравни политици и мениджъри, подготвени за предизвикателствата на динамично формиращият се пазар на здравни услуги, носители на предприемачески дух и зачитащи универсалните етични принципи на здравеопазната практика.
  • Да осигури непрекъснато обучение и методическа подкрепа на здравните политици и мениджъри в модернизацията на българското здравеопазване.
  • Да промени традиционният медико-биологичен образ на медицинските знания и да пренесе методите на социалното познаване зад границите на клиничната медицина.
 
 

История

Първите стъпки:

Новият Факултет по Обществено здраве е основан през 2001 г. с подкрепата на Пакта за стабилност. Факултетът е в структурата на Медицинския Университет – гр. София, най-старата и най-авторитетната академична организация в областта на медицината и здравеопазването в България.

Предпоставки:

Факултетът е създаден чрез обединение на бившата катедра по Социална медицина и здравен мениджмънт и факултета по Здравни грижи

Цел

Интеграция и създаване на единна методологическа база за образователни и научни дейности в областа на общественото здраве Създаване на нова генерация здравни мениджъри с умения, адекватни на европейските стандарти и с нов, плуралистичен управленски стил. Осигуряване на интелектуална и методическа подкрепа на здравните политици и лидерите на организационната промяна в българската система на здравеопазване. 

Pъководство и състав на факултета

  • Декан: Проф. Александрина Воденичарова, дм.
  • Проф. Тодор Георгиев Кундуржиев, дм – Зам.–декан по учебната дейност
  • Проф. д-р Вили Славчев Захариев, дм – Зам.-декан по научно-изследователска дейност и акредитация
  • Проф. Галина Стамова Чанева, дм – Зам.-декан по следдипломно обучение
  • Проф. д-р Анжелика Спасова Велкова-Монова, дмн – Зам.-декан по международна дейност и проекти

За повече информация се обръщайте на адрес: ул.”Бяло море” № 8

Факултетският екип включва висококвалифицирани академични лектори и експерти на национално равнище с опит в сферата на здравната политика и здравния мениджмънт. Те са автори на редица значими изследвания, книги и учебни ръководства. Някои от тях са консултанти в Парламента и Министерството на здравеопазването. От месец ноември 2001 година по инициатива на ФОЗ започна издаването на списание “Здравен Мениджмънт”.

ИЗДАТЕЛСТВО "ФОЗ"

e-mail:  press@foz.mu-sofia.bg

КОНТАКТИ

гр. София, ул. “Бяло море” №8 УМБАЛ “Царица Йоанна” – ИСУЛ ет. 5, 
тел. 02 9432 127

e-mail:  fph@foz.mu-sofia.bg

© Faculty of Public Health  2024          |            Защита на личните данни (GDPR)