Главно меню

РЪКОВОДСТВО

Проф. Александрина Воденичарова, дмн, ФОЗ-София

ДЕКАН

FOZ-MU Sofia, new logo
ДЕКАНСКИ СЪВЕТ
FOZ-MU Sofia, new logo
ЗАМЕСТНИК ДЕКАНИ
FOZ-MU Sofia, new logo
ФАКУЛТЕТЕН СЪВЕТ

ИЗДАТЕЛСТВО "ФОЗ"

e-mail:  press@foz.mu-sofia.bg

КОНТАКТИ

гр. София, ул. “Бяло море” №8 УМБАЛ “Царица Йоанна” – ИСУЛ ет. 5, 
тел. 02 9432 127

e-mail:  fph@foz.mu-sofia.bg

© Faculty of Public Health  2024          |            Защита на личните данни (GDPR)