Главно меню

ОТДЕЛ “СТУДЕНТСКО ОБРАЗОВАНИЕ”

Отдел “Студентско образование”

Борислава Стоянова – Ръководител сектор „СО“

кабинет № 41; тел.: +359 2 9432 205; b.stoyanova@foz.mu-sofia.bg

 

Експерти “Студентско образование”

Юриана Траянова-Няголова

специалност “Медицинска сестра” ОКС “бакалавър”, редовно обучение

кабинет № 12; тел.: +359 2 9432 292;  y.nyagolova@foz.mu-sofia.bg

Емилия Вълкова-Апостолова

специалност “Акушерка” ОКС „бакалавър“, редовно обучение

специалност “Клинични здравни грижи”; ОКС „магистър“, редовно обучение

специалност “Трудова медицина и работоспособност”; ОКС „магистър“, задочно обучение

кабинет № 12; тел.: +359 2 9432 292; e.valkova@foz.mu-sofia.bg

Марияна Пилаева

специалност “Лекарски асистенти” ОКС „бакалавър“, редовно обучение

специалности „Медицинска козметика“, ОКС „магистър“; редовно обучение

специалност „Здравословно и диетично хранене“, ОКС „магистър“; редовно обучение

кабинет № 39; тел.: +359 29432 372; m.pilaeva@foz.mu-sofia.bg

Мая Добрева

специалност “Кинезитерапия”  ОКС “бакалавър” и ОКС „магистър“, редовно обучение

специалност “Медицинска рехабилитация и балнеология” ОКС „магистър“, редовно обучение

кабинет № 43; тел.: +359 2 9432 267; m.dobreva@foz.mu-sofia.bg

Мария Славова

специалност “Управление на здравните грижи” ОКС „бакалавър“  редовно и задочно обучение; ОКС „магистър“, задочно обучение

кабинет № 42; Тел.: +359 29432 304; m.slavova@foz.mu-sofia.bg

Мария Чомакова

специалност „Обществено здраве и здравен мениджмънт“, ОКС „бакалавър“, редовно и задочно обучение

кабинет № 42; Тел.: +359 29432 304; m.itova@foz.mu-sofia.bg

Виргиния Костова

специалност “Управление на клинични изпитвания”, ОКС „магистър“, задочно обучение;

специалност „Стратегически мениджмънт на фармацевтичната дейност“, ОКС „магистър“, задочно обучение

кабинет № 13; Тел.: +359 29432 304; v.kostova@foz.mu-sofia.bg

Гергана Видинова

специалност “Обществено здраве и здравен мениджмънт”, ОКС „магистър“, задочно обучение

кабинет №13; Тел.: +359 2 9432 216; g.vidinova@foz.mu-sofia.bg

Елена Кузманова

база Военномедицинска академия

адрес: София 1606, ул. „Св. Георги Софийски“ № 3, вход Болничен блок, кабинет – срещу Аулата в Катедра “Здравна политика и мениджмънт”; 

тел.: +359 875 229840; e.kuzmanova@foz.mu-sofia.bg

 

Сектор “Наука”

Станиела  Петрова  – Ръководител сектор

кабинет № 32; тел.: +359 2 9432 579; s.krasteva@foz.mu-sofia.bg

 

Даниела  Василева – специалист в Сектор „Наука“

кабинет № 32; тел.: +359 2 9432 579; d.vasileva@foz.mu-sofia.bg

Началник отдел

Борислава Стоянова

Адрес: УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“ ЕАД, София 1527, ул. „Бяло море“ № 8, етаж 4, кабинет № 52; Тел.: +359 2 9432 486.

Експерти

Юриана Траянова-Няголова

Eксперт, образователна и квалификационна степен “Бакалавър” по специалността “Медицинска сестра”

Адрес: УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“ ЕАД, София 1527, ул. „Бяло море“ № 8, етаж 4, кабинет № 53; Тел.: +359 2 9432 292.

Вергиния Костова

Eксперт, образователна и квалификационна степен “Магистър” по специалността “Обществено здраве и здравен мениджмънт”

Адрес: УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“ ЕАД, София 1527, ул. „Бяло море“ № 8, етаж 4, кабинет № 54; Тел.: +359 2 9432 216.

Елена Кузманова

Eксперт, образователна и квалификационна степен “Магистър” по специалността “Управление на клинични изпитвания”

Адрес: УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“ ЕАД, София 1527, ул. „Бяло море“ № 8, етаж 4, кабинет № 54; Тел.: +359 29432 216.

Мария Чумакова

Eксперт, образователна и квалификационна степен “Бакалавър” по специалността “Обществено здраве и здравен мениджмънт”

Адрес: УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“ ЕАД, София 1527, ул. „Бяло море“ № 8, етаж 4, кабинет № 42; Тел.: +359 29432 304.

Марияна Пилаева

Eксперт, образователна и квалификационна степен “Бакалавър” по специалността “Лекарски асистенти”

Адрес: УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“ ЕАД, София 1527, ул. „Бяло море“ № 8, етаж 4, кабинет № 39; Тел.: +359 29432 456.

Даниела 

Eксперт, база Военномедицинска академия

Адрес: Военномедицинска академия, София 1606, ул. „Св. Георги Софийски“ № 3, вход Болничен блок, кабинет – срещу Аулата в Катедра “Здравна политика и мениджмънт”; Тел.: +359 875 229840.

Мария Славова

Eксперт, образователна и квалификационна степен “Бакалавър” и “Магистър” по специалността “Управление на здравните грижи”

Адрес: УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“ ЕАД, София 1527, ул. „Бяло море“ № 8, етаж 4, кабинет № 42; Тел.: +359 29432 304.

Мая Добрева

Eксперт, образователна и квалификационна степен “Бакалавър” по специалността “Кинезитерапия” и “Магистър” по специалността  “Стратегически мениджмънт на фармацевтичната дейност”

Адрес:  УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“ ЕАД, София 1527, ул. „Бяло море“ № 8, етаж 4, кабинет № 41; Тел.: +359 2 9432 267.

Емилия Вълкова-Апостолова

Eксперт, образователна и квалификационна степен “Бакалавър” по специалността “Акушерка” и образователна и квалификационна степен “Магистър” по специалността “Трудова медицина и работоспособност”

Адрес:  УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“ ЕАД, София 1527, ул. „Бяло море“ № 8, етаж 4, кабинет № 53; Тел.: +359 2 9432 292.

Сектор “Наука“

Ръководител Сектор:

Станиела Петрова Кръстева

Адрес: УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“ ЕАД, София 1527, ул. „Бяло море“ № 8 , кабинет № 43; Тел.: +359 2 9432 579.

Специалист:

Даниела Василева

Адрес: УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“ ЕАД, София 1527, ул. „Бяло море“ № 8, етаж 4, кабинет № 43; Тел.: +359 2 9432 579.

ИЗДАТЕЛСТВО "ФОЗ"

e-mail:  press@foz.mu-sofia.bg

КОНТАКТИ

гр. София, ул. “Бяло море” №8 УМБАЛ “Царица Йоанна” – ИСУЛ ет. 5, 
тел. 02 9432 127

e-mail:  fph@foz.mu-sofia.bg

© Faculty of Public Health  2024          |            Защита на личните данни (GDPR)