Главно меню

КАТЕДРИ

КАТЕДРА "ЗДРАВНА ПОЛИТИКА И МЕНИДЖМЪНТ"

Люлка на нова генерация здравни мениджъри, носители на предприемачески дух, които да притежават необходимите знания и умения за справяне с предизвикателствата на формиращият се пазар на здравни услуги и на съвременната здравеопазна практика

КАТЕДРА "ИКОНОМИКА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО"

Нова категория медицинско познание с въвеждането на мултидисциплинарен подход, който обедини и приложи методите на социалното познание и икономика с тези на клиничната медицина и нейното управление.

КАТЕДРА "СОЦИАЛНА МЕДИЦИНА"

Люлка на нова генерация здравни мениджъри, носители на предприемачески дух, които да притежават необходимите знания и умения за справяне с предизвикателствата на формиращият се пазар на здравни услуги и на съвременната здравеопазна практика

КАТЕДРА "ЗДРАВНИ ГРИЖИ"

Нова категория медицинско познание с въвеждането на мултидисциплинарен подход, който обедини и приложи методите на социалното познание и икономика с тези на клиничната медицина и нейното управление.

КАТЕДРА "ТРУДОВА МЕДИЦИНА"

Люлка на нова генерация здравни мениджъри, носители на предприемачески дух, които да притежават необходимите знания и умения за справяне с предизвикателствата на формиращият се пазар на здравни услуги и на съвременната здравеопазна практика

КАТЕДРА "ОЦЕНКА НА ЗДРАВНИТЕ ТЕХНОЛОГИИ"

Нова категория медицинско познание с въвеждането на мултидисциплинарен подход, който обедини и приложи методите на социалното познание и икономика с тези на клиничната медицина и нейното управление.

КАТЕДРА "ПРЕВАНТИВНА МЕДИЦИНА"

Люлка на нова генерация здравни мениджъри, носители на предприемачески дух, които да притежават необходимите знания и умения за справяне с предизвикателствата на формиращият се пазар на здравни услуги и на съвременната здравеопазна практика

КАТЕДРА "МЕДИЦИНСКА ПЕДАГОГИКА"

Нова категория медицинско познание с въвеждането на мултидисциплинарен подход, който обедини и приложи методите на социалното познание и икономика с тези на клиничната медицина и нейното управление.

КАТЕДРА "КИНЕЗИТЕРАПИЯ"

Люлка на нова генерация здравни мениджъри, носители на предприемачески дух, които да притежават необходимите знания и умения за справяне с предизвикателствата на формиращият се пазар на здравни услуги и на съвременната здравеопазна практика

КАТЕДРА "БИОЕТИКА"

Нова категория медицинско познание с въвеждането на мултидисциплинарен подход, който обедини и приложи методите на социалното познание и икономика с тези на клиничната медицина и нейното управление.

ИЗДАТЕЛСТВО "ФОЗ"

e-mail:  press@foz.mu-sofia.bg

КОНТАКТИ

гр. София, ул. “Бяло море” №8 УМБАЛ “Царица Йоанна” – ИСУЛ ет. 5, 
тел. 02 9432 127

e-mail:  fph@foz.mu-sofia.bg

© Faculty of Public Health  2024          |            Защита на личните данни (GDPR)