ФОЗ НА МУ-СОФИЯ ВЕЧЕ НОСИ ИМЕТО НА ПРОФ. ЦЕКОМИР ВОДЕНИЧАРОВ

НОВИНИ Във връзка с 25-годишния юбилей на ФОЗ и за особено значимите заслуги на проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн за развитието на медицинската наука и за утвърждаването на Факултетите по обществено здраве в системата на висшето образование в Република България Read More …