КАНДИДАТИ ДОПУСНАТИ ЗА УЧАСТИЕ ПО „НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА МЛАДИ УЧЕНИ И ПОСТДОКТОРАНТИ”

НОВИНИ Във връзка с Национална програма “Млади учени и постдокторанти – 2” – първи етап (2022-2023 г.) комисията, назначена със заповед на Декана на ФОЗ „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“ № Д-122/03.10.2022 г. разгледа документите и допуска до участие следните Read More …