СОФИЯ – СТОЛИЦА НА ОБЩЕСТВЕНОТО ЗДРАВЕ

НОВИНИ През октомври София ще събере европейския научно-изследователски елит за обсъждане на стратегическите цели пред общественото здраве в региона. Инициативата за мащабното събитие е на Медицински университет-София и неговия Факултет по обществено здраве „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“, а патрон ще Read More …