Факултетът по обществено здраве е един от четирите факултета в структурата на Медицински Университет - София. Той е създаден през 2001г. с подкрепата на Пакта за стабилност и в партньорство с водещи институции от страните на Европейския съюз и Световната здравна организация.

Със създаването на Факултета по обществено здраве бе реализиран български проект с европейско значение. Факултетът е модерна университетска формация за въвеждане на студенти и докторанти в специфичната за здравеопазването управленска наука – политика и мениджмънт на общественото здраве.

Основните цели на Факултета са развитие на науката и практиката за общественото здраве и мениджмънт на идеите и ресурсите в здравеопазването. Ключови задачи са формирането на нова генерация от здравни политици и мениджъри и експертно съдействие при управлението на системата на здравеопазване в България.

 

НОВИНИ

Национална програма за финансиране на млади учени и постдокторанти

 

Факултет по обществено здраве към МУ-София обявява конкурс за участие по „Национална програма за финансиране на млади учени и постдокторанти” съгласно Решение № 577 от 17.08.2018г. на Министерски съвет на Република България.

повече информация 


 

Уважаеми студенти,
 
Бихме искали да ви информираме,че ще се проведе информационна среща по програма Еразъм+ на 15.01 от 15:00 ч във ВМА ет 1 зала 12. 

Очакваме ви! 


 

 

Заключителна конференция по Проект ЕПСИЛОН

 

Първи конгрес по Трудова медицина и Експертиза на работоспособността с международна конференция по проект ЕПСИЛОН (Европейски Партньорства за Превенция и Социални Иновации за Лекари чрез Обучения и Наука) ще се на 07 – 08 ноември, 2018 г, София, НДК, зала 6.

повече

05.11.2018г.


 

 

 

Деканът на Факултета по обществено здраве, МУ-София, проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн бе удостоен с Почетен знак на Столична община

 

 

 

 

17.09.2018г. 


 
Уважаеми преподаватели и студенти, 
 
На 26 септември 2018г., от 15 часа в Аула Максима в УМБАЛ Св. Екатерина ще се проведе публична лекция на доц. Палок Айк, Декан на Биологически факултет към Националния институт за наука, образование и научни изследвания. град Одиша, Индия.
 
Темата на публичната лекция е : 
Пробиотикът Lactobacillus bulgaricus може да инхибира туморния растеж чрез реполяризиране на макрофаги 
Probiotic Lactobacillus bulgaricus can inhibit tumor growth by repolarizing macrophages 

17.09.2018г. 


СВЕТОВЕН ДЕН НА БИОЕТИКАТА 2018 

„Солидарност и сътрудничество“

19 октомври 2018г.

Покана

 

WORLD BIOETHICS DAY 2018

“Solidarity and Cooperation”

19th October 2018 

Invitation

31 Юли 2018 г.


 

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

1. Какво ни трябва?

Нашата Политика за защита на личните данни урежда използването и съхранението на Вашите данни. Можете да видите нашата Политика за защита на личните данни на следния линк: www.mu-sofia.bg

MЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ и Факултет по обществено здраве като звено към него, е администратор на лични данни, които Вие (Субектът на данните), ни предоставяте. Ние събираме от Вас следния вид лични данни: ЕГН, три имена; копие на лична карта; Постоянно местожителство; Телефон,  Е-mail, Месторождение, Гражданство, Семейно положение, Снимка, Подпис, Автобиография, копия на дипломи, информация за здравословен статус, доход, данни на членове на семейството

повече


  

Уважаеми абсолвенти от специалности:

  • Обществено здраве и здравен мениджмънт - степен магистър
  • Управление на здравните грижи - степен магистър и степен бакалавър- редовна форма на обучение
  • Стратегически мениджмънт на фармацевтичната дейност - степен магистър
  • Трудова медицина - степен магистър 

Информираме Ви , че в периода 14- 25 май 2018г. можете да получите дипломите си ( само срещу личен подпис) в Ректората на МУ - София! 

Адрес : София 1431, бул. „Акад. Иван Гешов" № 15, ет. 12, стая 16, от 9 - 12ч. и 13- 15:30ч.

 

Успех! На добър път!

26 Април 2018 г.


Информация за кандидат студенти за учебната 2018/2019 година!

 Справочникът за прием на студенти във Факултета по обществено здраве за учебната 2018/2019 г. е отпечатан и наличен във Факултета по обществено здраве, кабинет № 50, от 9,00 до 16,00 ч.

Факултетът  по  обществено здраве при Медицински университет-София провежда обучение по специалностите „Обществено здраве и здравен мениджмънт“,  „Стратегически мениджмънт на фармацевтичната дейност“, „Трудова медицина и работоспособност“, „Управление на здравните грижи“, „Акушерка“, „Медицинска сестра“,  „Кинезитерапия“  и  „Лекарски асистент“.

Повече

17 Април 2018 г.

 

  МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ

  "ОТ ЕВРОПЕЙСКА КЪМ НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНА ПОЛИТИКА"

INTERNATIONAL CONFERENCE 

 "FROM EUROPEAN TO NATIONAL HEALTH POLICY"

International Conference ' From European to National Health Policy'

 Международната конференция „От Европейска към национална здравна политика“ е важен социален и научен форум, който включва дейности и сесии , фокусирани върху обмен на опит, идеи и добри практики. Ще имате възможност да споделите своите виждания чрез участие в паралелните сесии, ръководени от международни гост лектори,в различни области на здравния мениджмънт и политика. ...повече тук

The international conference “From European to National Health Policy”is an important social and scientific event whichcomprises activities and sessions focused on exchange of ideas and good practices. Participating in the conference will give you the opportunity to share your experience in the parallel sessions, led by international guest speakers, as well as to join in the discussions with policy makers, health managers,health professionals, educators and heads of research programmes......read more

 

 

 


 

Презентация програма Еразъм

 


 

Първа национална научна конференция  по Трудова медицина, работоспособност и безопасност при работа