Уважаеми абсолвенти, 

Деканът на Факултета по обществено здраве

има удоволствието да Ви покани

на официалното връчване на дипломите за

придобита образователна и квалификационна степен „Бакалавър“

по специалностите:

„Обществено здраве и здравен мениджмънт“

„Медицинска сестра“

„Акушерка“

„Управление на здравните грижи“

 

Церемонията ще се състои на 25.11.2014 г.

от 10:00 ч.

в Кино салона на Военномедицинска академия.

 

ПРОГРАМА:

10:00 ч. Официално откриване на церемонията

10:30 ч. Връчване на дипломите

 

* ВНИМАНИЕ *

Абсолвентите, които желаят да ползват тоги да бъдат в 9:00 ч. в Кино салона на ВМА с цел добрата организация на събитието.

 

Факултет по обществено здраве 

Факултетът по обществено здраве е един от четирите факултета в структурата на Медицински Университет - София. Той е създаден през 2001г. с подкрепата на Пакта за стабилност и в партньорство с водещи институции от страните на Европейския съюз и Световната здравна организация. 
Със създаването на Факултета по обществено здраве бе реализиран български проект с европейско значение. Факултетът е модерна университетска формация за въвеждане на студенти и докторанти в специфичната за здравеопазването управленска наука – политика и мениджмънт на общественото здраве.
Основните цели на Факултета са развитие на науката и практиката за общественото здраве и мениджмънт на идеите и ресурсите в здравеопазването. Ключови задачи са формирането на нова генерация от здравни политици и мениджъри и експертно съдействие при управлението на системата на здравеопазване в България.