Факултет по обществено здраве 

Факултетът по обществено здраве е един от четирите факултета в структурата на Медицински Университет - София. Той е създаден през 2001г. с подкрепата на Пакта за стабилност и в партньорство с водещи институции от страните на Европейския съюз и Световната здравна организация. 
Със създаването на Факултета по обществено здраве бе реализиран български проект с европейско значение. Факултетът е модерна университетска формация за въвеждане на студенти и докторанти в специфичната за здравеопазването управленска наука – политика и мениджмънт на общественото здраве.
Основните цели на Факултета са развитие на науката и практиката за общественото здраве и мениджмънт на идеите и ресурсите в здравеопазването. Ключови задачи са формирането на нова генерация от здравни политици и мениджъри и експертно съдействие при управлението на системата на здравеопазване в България.
 
 


 

Новини:

 

 Деканът на Факултета по обществено здраве при Медицински университет-София има удоволствието да Ви покани на официалното връчване на дипломите на студентите от Випуск 2017:
   - „Магистър“ Обществено здраве и здравен мениджмънт
   - „Магистър“ Управление на здравните грижи
   - „Магистър“ Трудова медицина и работоспособност
   - „Магистър“ Стратегически мениджмънт на фармацевтичната дейност
   - „Бакалавър“ Управление на здравните грижи
Церемонията ще се състои на 02 юни 2017 г. от 10:00 часа в Киносалона на ВМА.
Молим, студентите, които ще се дипломират да бъдат пред Киносалона в 09.00 часа, за да могат да вземат своите тоги.

 


 

Презентация програма Еразъм

 


 

Първа национална научна конференция  по Трудова медицина, работоспособност и безопасност при работа