Факултет по обществено здраве 

Факултетът по обществено здраве е един от четирите факултета в структурата на Медицински Университет - София. Той е създаден през 2001г. с подкрепата на Пакта за стабилност и в партньорство с водещи институции от страните на Европейския съюз и Световната здравна организация. 
Със създаването на Факултета по обществено здраве бе реализиран български проект с европейско значение. Факултетът е модерна университетска формация за въвеждане на студенти и докторанти в специфичната за здравеопазването управленска наука – политика и мениджмънт на общественото здраве.
Основните цели на Факултета са развитие на науката и практиката за общественото здраве и мениджмънт на идеите и ресурсите в здравеопазването. Ключови задачи са формирането на нова генерация от здравни политици и мениджъри и експертно съдействие при управлението на системата на здравеопазване в България.
 

 

Новини:

Деканът на Факултета по обществено здраве,
 има удоволствието да ви покани на официалното връчване на дипломите на :
- Специалност  Обществено здраве и здравен мениджмънт, степен бакалавър
- Специалност Медицинска сестра, степен бакалавър
- Специалност Акушерка, степен бакалавър
- Специалност Управление на здравните грижи, степен бакалавър
- Специалност Обществено здраве и здравен мениджмънт, степен магистър
- Специалност Управление на здравните грижи, степен магистър
- Специалност Стратегически мениджмънт на фармацевтичната дейност, степен магистър

Церемонията ще се състои на 25 ноември 2015год.  (сряда)  от 10ч. в Киносалона на ВМА.

Очакваме Ви !


 

Първа национална научна конференция  по Трудова медицина, работоспособност и безопасност при работа

Записване на новоприетите студенти за учебната 2015/2016 година!

 

БЪЛГАРСКО АКАДЕМИЧНО ДРУЖЕСТВО ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА

.