Факултет по обществено здраве 

Факултетът по обществено здраве е един от четирите факултета в структурата на Медицински Университет - София. Той е създаден през 2001г. с подкрепата на Пакта за стабилност и в партньорство с водещи институции от страните на Европейския съюз и Световната здравна организация. 
Със създаването на Факултета по обществено здраве бе реализиран български проект с европейско значение. Факултетът е модерна университетска формация за въвеждане на студенти и докторанти в специфичната за здравеопазването управленска наука – политика и мениджмънт на общественото здраве.
Основните цели на Факултета са развитие на науката и практиката за общественото здраве и мениджмънт на идеите и ресурсите в здравеопазването. Ключови задачи са формирането на нова генерация от здравни политици и мениджъри и експертно съдействие при управлението на системата на здравеопазване в България.
 

 

Новини:

 

Уважаеми абсолвенти,

Деканът на Факултета по обществено здраве Ви кани най-учтиво да вземете участие в официалната Промоция за връчване на дипломите на абсолвентите от випуск 2014/2015, която ще се проведе на 27 май 2015 г. (сряда) от 10.00 часа в Кино салона на ВМА.

Във връзка с това, моля да се явите в 9.15 ч. на същата дата пред Кино салона на ВМА, за да получите тога и шапка.

 

Дипломират се студентите от следните специалности:

- Управление на здравните грижи - бакалаври

- Обществено здраве и здравен мениджмънт - магистри

- Стратегически мениджмънт на фармацевтичната дейност - магистри

- Трудова медицина и работоспособност - магистри

- Управление на здравните грижи - магистри

С уважение,

Началник отдел "СО" 

 

БЪЛГАРСКО АКАДЕМИЧНО ДРУЖЕСТВО ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА

.