Главно меню

НОВИНИ

Информационен ден по програма Еразъм+ на 27.02.2024

Еразъм+ Инфо Ден - BG
 
Заповядайте на нашия Инфо Ден за програма Еразъм+, организиран от Медицински университет – София! 
 
 Дата: 27.02.2024г
Час: 11:30ч
Местоположение: 
Аудитория I, МБК (ул. “Здраве” 2)
 
 
На информационния ден ще имате възможност да зададете всички въпроси, които Ви интересуват, както и да научите още много нови неща и възможности по Програма Еразъм+.
 
Моля, последвайте линка долу, за да регистрирате своето присъствие!

Програма:

11:30 – Официално откриване от заместник-ректора по международна интеграция чл.- кор. проф. д-р Цветалина Танкова

11:40 – Поздрави от официални гости

12:00 –  Представяне на местния  Erasmus+ екип

12:10 –  Възможности по програма „Еразъм+“, успешните истории на участници

12:50 –  Въпроси и отговори

Информационният Еразъм+ ден ще се проведе като част от комуникационно-разяснителната политика на университета за актуално информиране по отношение настоящите възможности и начини за включване в мобилност в рамките на Програма Еразъм+ за студенти и преподаватели.

#ERASMUS+INFODAY #MEDICALUNIVERSITYSOFIA

 

ИЗДАТЕЛСТВО "ФОЗ"

e-mail:  press@foz.mu-sofia.bg

КОНТАКТИ

гр. София, ул. “Бяло море” №8 УМБАЛ “Царица Йоанна” – ИСУЛ ет. 5, 
тел. 02 9432 127

e-mail:  fph@foz.mu-sofia.bg

© Faculty of Public Health  2024          |            Защита на личните данни (GDPR)