Главно меню

НОВИНИ

Поредно успешно издание на Денят на отворените врати в МУ-София

Den na otvorenite vrati MU-Sofia, snimka 1

Денят на отворените врати в МУ-София се проведе с голям успех и интерес от страна на бъдещите кандидат-студенти. Ръководството на университета и преподавателите посрещнаха стотици ученици от 11-ти и 10-ти клас от столицата и страната, предоставяйки им изчерпателна информация за различните специалности и възможности за обучение в най-старото медицинско висше училище в България.

Den na otvorenite vrati MU-Sofia, snimka 2

Посетителите имаха възможност да разгледат информационни щандове на факултетите и Медицинския колеж, да присъстват на презентации и да получат отговори на своите въпроси относно кандидатстването, сроковете за подаване на документи и перспективите за реализация след дипломирането.

Den na otvorenite vrati MU-Sofia, snimka 3

В Анатомичната аудитория на Медицинския факултет проф. Каролина Любомирова, заместник-ректор по учебната дейност, представи пред около 1000 ученици от горните класове образователните възможности, които предлага най-старото висше медицинско училище в България. Тя акцентира върху наличната база от студентски общежития, както и върху перспективите за научно развитие, спорт и културни дейности, които университетът предлага.

Den na otvorenite vrati MU-Sofia, snimka 4

Доц. Александрина Воденичарова, декан на Факултета по обществено здраве “Проф. Д-р Цекомир Воденичаров, дмн”, запозна присъстващите със специалностите, които се изучават във факултета. Един рекламен филм беше използван, за да илюстрира възможностите за обучение, които Медицинският колеж “Йорданка Филаретова” предоставя на своите студенти.

Den na otvorenite vrati MU-Sofia, snimka 5

Голяма част от потенциалните бъдещи студенти проявиха интерес към възможностите, които програмата за академичен обмен “Еразъм+” предлага. Те също така се поинтересуваха от наличните стажантски програми, които биха им позволили да натрупат практически опит в избраната от тях сфера. Не на последно място, кандидат-студентите се осведомиха за условията и критериите, на които трябва да отговарят, за да получават стипендии по време на своето следване.

Den na otvorenite vrati MU-Sofia, snimka 6

След приключването на главните презентации, потенциалните бъдещи студенти бяха организирани в по-малки групи. Всяка от тези групи беше придружавана от членове на Студентския съвет, които поеха ролята на техни гидове. Те разведоха кандидат-студентите из някои от аудиториите и учебните зали на Медицинския факултет, давайки им възможност да добият по-ясна представа за обучителната среда.

По време на тези обиколки, представителите на Студентския съвет се погрижиха да отговорят изчерпателно на многобройните въпроси, зададени от любознателните млади хора.

ИЗДАТЕЛСТВО "ФОЗ"

e-mail:  press@foz.mu-sofia.bg

КОНТАКТИ

гр. София, ул. “Бяло море” №8 УМБАЛ “Царица Йоанна” – ИСУЛ ет. 5, 
тел. 02 9432 127

e-mail:  fph@foz.mu-sofia.bg

© Faculty of Public Health  2024          |            Защита на личните данни (GDPR)