Меню

Доц. Александрина Воденичарова, дм

Заместник декан по учебната дейност

Родена на 11.09.1990г. в град София. Завършва средното си образование в Национален учебен комплекс по култура, Горна Баня, 2009г. . Висше образование – през 2013г., като бакалавър по Управление и администрация, специалност Бизнес администрация в Университет за Национално и Световно Стопанство, както и бакалавър по Обществено здраве и здравен мениджмънт във Факултет по обществено здраве към Медицински университет – София. Магистър по специалност  Обществено здраве и здравен мениджмънт към Медицински университет – София, Факултет по обществено здраве, 2014г. . Участва в множество проекти, международни семинари и конгреси. Защитила дисертация през месец март 2016г. на тема : „ Новият стил на управленски професионализъм в здравеопазването„ . Общ брой на научните трудове 90. Цитирания в публикации до момента към 70. По настоящем работи като доцент към Катедрата по здравна политика и мениджмънт и началник на отдел студентско образование към Факултета по обществено здраве.

Редовен член в Националното сдружение по здравна политика и мениджмънт, Българско научно дружество по обществено здраве, European Health Management Association (ЕHMA), International Forum of Teachers (IFT) UNESCO Chair of Bioethics, The European Public Health Association ( EUPHA), The Association of Schools of Public Health in the European Region ( ASPHER).

ИЗДАТЕЛСТВО "ФОЗ"

e-mail:  press@foz.mu-sofia.bg

КОНТАКТИ

гр. София, ул. “Бяло море” №8 УМБАЛ “Царица Йоанна” – ИСУЛ ет. 5, 
тел. 02 9432 127

e-mail:  fph@foz.mu-sofia.bg

© Faculty of Public Health  2019          |            Защита на личните данни (GDPR)