Меню
ФОЗ на МУ-София вече носи името
на проф. Цекомир Воденичаров
ЗА ПЪРВИ ПЪТ В БЪЛГАРИЯ
ASPHER 2020 Deans' & Directors' Retreat
ГОДИШНА СРЕЩА НА ДЕКАНИТЕ И ДИРЕКТОРИТЕ НА
ФАКУЛТЕТИ ПО ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ ОТ ЦЯЛ СВЯТ
ФАКУЛТЕТ ПО
ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ
Eдин от четирите факултета в структурата на Медицински Университет – София.
Модерна университетска формация въвеждаща в специфичната за здравеопазването управленска наука:
политика и мениджмънт на общественото здраве.
КАКВО ПРЕДЛАГАМЕ?
Направление: Обществено здраве:
- Обществено здраве и здравен мениджмънт;
- Управление на здравните грижи;
- Кинезитерапия;
- Статегически мениджмънт на фармацевтичната дейност;
- Управление на клинични изпитвания.
Направление: Здравни грижи:
- Медицинска сестра;
- Акушерка;
- Лекарски асистент.
Нов прием по Магистърска програма
УПРАВЛЕНИЕ НА КЛИНИЧНИ ИЗПИТВАНИЯ
ПРОЕКТ “ЕПСИЛОН”
Европейски Партньорства за Превенция и Социални Иновации за Лекари чрез Обучения и Наука
ЕКСПЕРТИЗА
Единна методологическа база за образователни и научни дейности в областа на общественото здраве;
Нова генерация здравни мениджъри с нов, управленски стил;
Осигуряване на интелектуална подкрепа на здравните политици и лидерите на промяната в българската система на здравеопазване.
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Shadow
Slider

ВАЖНО!

За студенти от Факултет по обществено здраве, които ще кандидатстват за държавни стипендии за зимен семестър на учебната 2020/2021 г.

За повече информация

Създател на Факултет по обществено здраве

Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн

„Факултетът по обществено здраве е успех сам по себе си, но и постигна невероятни успехи. Каква е формулата за успеха: силен лидер и сплотен екип. Силен лидер е този, който притежава умението да застави обикновените хора да вършат необикновени неща.

Какво е ФОЗ: идеен продукт, но и средище за производство на идеи. Той е еманация на една идея, но и нейната институционализация. Като генератор на идеи, ФОЗ е пряко заинтересован от материализацията им. Ето защо е необходимо да е в близки релации с политиката (партии, организации, институции) и бизнеса (частни структури, предприемачи, мениджъри). Затова трябва да има дългосрочна изпреварваща визия и внимателно селектирани съюзници.

Каква е според мен мисията на ФОЗ на този етап:

На първо място – създаване и развитие на модерна здравна политика. Модерна здравна политика е здравната политика, основана на доказателства. Но и здравната политика, загърбила патернализма и обърната с лице към партньорството.

На второ място – създаване и развитие на здравен бизнес, ориентиран към здравните потребности на населението.

На трето място – адекватен здравен мениджмънт. Здравен мениджмънт, който е мощен инструмент за реализацията на модерна здравна политика”.

 Факултетът по обществено здраве е един от четирите факултета в структурата на Медицински Университет – София.

Създаден е през 2001г. с подкрепата на Пакта за стабилност и в партньорство с водещи институции от страните на Европейския съюз и Световната здравна организация.

Факултетът е модерна университетска формация за въвеждане на студенти и докторанти в специфичната за здравеопазването управленска наука – политика и мениджмънт на общественото здраве.

Основните цели на Факултета са развитие на науката и практиката за общественото здраве и мениджмънт на идеите и ресурсите в здравеопазването.

Началото

Израстване и реализация

Мисия

Духовна свобода

ПРИЕМ 2019/2020г.

ПРИЕМ 2019/2020г.

Кандидат-студентски изпит
Повече

СТУДЕНТСКО ОБУЧЕНИЕ

СТУДЕНТСКО ОБУЧЕНИЕ

Повече

КАТЕДРИ

КАТЕДРИ

Мисия, цел, задачи
Повече

ЕЛЕКТРОННО ОБУЧЕНИЕ

ЕЛЕКТРОННО ОБУЧЕНИЕ

Платформа за дистанционно обучение
Повече

МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ

МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ

ERASMUS +
Повече

ПРОЕКТИ

ПРОЕКТИ

Повече

ПРИЕМ 2019/2020г.

ПРИЕМ 2019/2020г.

Кандидат-студентски изпит
Повече

СТУДЕНТСКО ОБУЧЕНИЕ

СТУДЕНТСКО ОБУЧЕНИЕ

Повече

КАТЕДРИ

КАТЕДРИ

Мисия, цел, задачи
Повече

ЕЛЕКТРОННО ОБУЧЕНИЕ

ЕЛЕКТРОННО ОБУЧЕНИЕ

Платформа за дистанционно обучение
Повече

МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ

МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ

ERASMUS +
Повече

ПРОЕКТИ

ПРОЕКТИ

Повече

СПИСАНИЕ ЗДРАВНА ПОЛИТИКА И МЕНИДЖМЪНТ

ИЗИСКАВАНИЯ КЪМ АВТОРИТЕ

ИЗДАТЕЛСТВО "ФОЗ"

ИЗДАТЕЛСТВО "ФОЗ"

Военномедицинска академия
 ул. „Св. Георги Софийски“ № 3, вход Болничен блок, ет. 1,  кабинет – срещу Аула 

e-mail:  press@foz.mu-sofia.bg

КОНТАКТИ

гр. София, ул. “Бяло море” №8 УМБАЛ “Царица Йоанна” – ИСУЛ ет. 5, 
тел. 02 9432 127

e-mail:  fph@foz.mu-sofia.bg

© Faculty of Public Health  2019          |            Защита на личните данни (GDPR)