Меню

КАНДИДАТСТУДЕНТСКА КАМПАНИЯ 2022/2023г.

На вниманието на кандидат-студентите, класирани по бал и приети по специалности на ОКС „магистър“

във Факултета по обществено здраве „проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“

График за записване на приетите студенти за специалности:

„Обществено здраве и здравен мениджмънт“, „Стратегически мениджмънт на фармацевтичната дейност“, „Трудова медицина и работоспособност“, Управление на здравните грижи“, „Управление на клинични изпитвания“, „Медицинска рехабилитация и балнеология“, „Медицинска козметика“, „Здравословно и диетично хранене“ и „Клинични здравни грижи“ 

Документите за записване се приемат на място, на територията на УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ“, в сградата до Аулата, в двора на лечебното заведение

От 27.07.2022 г. до 29.07.2022 г. (вкл.) от 9,00 до 16,00 ч.

30.07.2022 г. (събота) от 9,00 до 14,00 ч.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ:

 1. Диплома за завършено средно образование и диплома за завършена предходна степен на висше образование (за сверяване);
 2. Лична карта;
 3. Студентска книжка – закупува се предварително от специализирана университетска книжарница;
 4. На място се получават и попълват формуляр и декларация, че студентът не се обучава в друг държавен университет за  придобиване  на  същата  или  по-ниска образователно-квалификационна степен,  съгласно изискванията на чл.91, ал.7, т.2 от Закона за висше образование;
 5. Снимки – 4 бр. (с размер за лична карта);
 6. Медицинско свидетелство, издадено от личния лекар по съответния ред; (Не се изисква медицински документ от психодиспансер)
 7. Уверения, ако са необходими на студента;
 8. Платежно нареждане за внесена такса за първи семестър*. Заплаща се предварително, по банков път, на сметката на Факултета по обществено здраве.

В платежното нареждане задължително се изписват трите имена и специалността, за която лицето кандидатства!

Банкова сметка на Факултет по обществено здраве „проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“ при МУ-София:

 IBAN: BG47BPBI79403163982101,  

BIC: BPBIBGSF

ЮРОБАНК АД КЛОН ДОНДУКОВ № 4-6

*Годишните такси за обучение и таксите за кандидатстване се определят ежегодно с Решение на Министерски съвет и са публикувани на електронните страници на Факултета по обществено здраве и на Медицински университет-София в раздел „Такси“.

В изпълнение Заповед № РК36-1204/02.08.2022 г. на Ректора на МУ-София:

 РАБОТЕН ГРАФИК ЗА ЛЕТНИЯ ПЕРИОД НА 2022г.

НА ФАКУЛТЕТ ПО ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ

„ПРОФ. Д-Р ЦЕКОМИР ВОДЕНИЧАРОВ, ДМН“

 

За информация, получаване на документи, справки и други административни услуги:

от 9,00 до 16,00 ч. от понеделник до петък (вкл.)

КАНДИДАТСТУДЕНТСКА КАМПАНИЯ 2022/2023г.

На вниманието на кандидат-студентите, класирани в резерви за местата по специалности:

„Медицинска сестра“, „Кинезитерапия“,

„Лекарски асистент“, “Акушерка“ и „Обществено здраве и здравен мениджмънт“

на образователно-квалификационна степен „бакалавър“

Моля, на 22.07.2022 г. (петък) в 16,00 ч.

кандидат-студентите, класирани в резервите за местата по специалности: „Медицинска сестра“, „Кинезитерапия“, „Лекарски асистент“,“Акушерка“ и „Обществено здраве и здравен мениджмънт“

да се явят за попълване на незаетите места във Факултета по обществено здраве „проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“ на територията на УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ“

 (в сградата за прием на документи – до аулата, в двора на болницата)

КАНДИДАТСТУДЕНТСКА КАМПАНИЯ 2021/2022г. ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРИЕМ

УВАЖАЕМИ КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ,
ИЗПИТИТЕ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИЯ ПРИЕМ
ВЪВ ФОЗ „ПРОФ. Д-Р ЦЕКОМИР ВОДЕНИЧАРОВ, ДМН“ ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ ПО СЛЕДНИЯ ГРАФИК:
 1. За специалности „Медицинска сестра“ и „Обществено здраве и здравен мениджмънт“ на ОКС „бакалавър“ – тест по етика на 21.09.2021 г., от 10,00 ч. в зала № 9 на УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ“. (Влиза се през входа на Спешна помощ)

Моля, да се явите пред зала № 9 от 9,00 до 9,30 ч., като носите лична карта, син химикал и картон с Вашия входящ номер. Предпазната маска е задължителна!

 1. За специалност „Управление на здравните грижи“ на ОКС „бакалавър“ – тест по социална медицина и здравен мениджмънт на 21.09.2021 г., от 13,30 ч. в зала № 9 на  УМБАЛ  „Царица Йоанна-ИСУЛ“. (Влиза се през входа на Спешна помощ)

Моля, да се явите пред зала № 9 от 12,30 до 13,00 ч., като носите лична карта, син химикал и картон с  Вашия входящ номер. Предпазната маска е задължителна!

 1. За специалност „Здравословно и диетично хранене“ на ОКС „магистър“ – устен изпит на 21.09.2021 г. от 10,00 ч., ет. 5, във фоайето на Факултета по обществено здраве, УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ“.

Моля, да носите лична карта и картон с Вашия входящ номер. Предпазната маска е задължителна!

ЗдрМен_Дистанционно
Интензивен дистанционен квалификационен курс по
Здравен мениджмънт​
09 Май 2023 - 08 Юни 2023
ФОЗ - ново име
ФОЗ на МУ-София вече носи името
на проф. Цекомир Воденичаров
ASPHER 2020
СОФИЯ - СТОЛИЦА НА ОБЩЕСТВЕНОТО ЗДРАВЕ
ASPHER 2022 Deans' & Directors' Retreat
Европейския научно-изследователски елит ще обсъжда на стратегическите цели за развитие на общественото здраве
FOZ
ФАКУЛТЕТ ПО
ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ
Eдин от четирите факултета в структурата на Медицински Университет – София.
Модерна университетска формация въвеждаща в специфичната за здравеопазването управленска наука:
политика и мениджмънт на общественото здраве.
Education1
КАКВО ПРЕДЛАГАМЕ?
Направление: Обществено здраве:
- Обществено здраве и здравен мениджмънт;
- Управление на здравните грижи;
- Кинезитерапия;
- Статегически мениджмънт на фармацевтичната дейност;
- Управление на клинични изпитвания.
Направление: Здравни грижи:
- Медицинска сестра;
- Акушерка;
- Лекарски асистент.
MCT
Нов прием по Магистърска програма
УПРАВЛЕНИЕ НА КЛИНИЧНИ ИЗПИТВАНИЯ
Epsilon - copy
ПРОЕКТ “ЕПСИЛОН”
Европейски Партньорства за Превенция и Социални Иновации за Лекари чрез Обучения и Наука
Ekspertize
ЕКСПЕРТИЗА
Единна методологическа база за образователни и научни дейности в областа на общественото здраве;
Нова генерация здравни мениджъри с нов, управленски стил;
Осигуряване на интелектуална подкрепа на здравните политици и лидерите на промяната в българската система на здравеопазване.
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Shadow

Създател на Факултет по обществено здраве

Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн

„Факултетът по обществено здраве е успех сам по себе си, но и постигна невероятни успехи. Каква е формулата за успеха: силен лидер и сплотен екип. Силен лидер е този, който притежава умението да застави обикновените хора да вършат необикновени неща.

Какво е ФОЗ: идеен продукт, но и средище за производство на идеи. Той е еманация на една идея, но и нейната институционализация. Като генератор на идеи, ФОЗ е пряко заинтересован от материализацията им. Ето защо е необходимо да е в близки релации с политиката (партии, организации, институции) и бизнеса (частни структури, предприемачи, мениджъри). Затова трябва да има дългосрочна изпреварваща визия и внимателно селектирани съюзници.

Каква е според мен мисията на ФОЗ на този етап:

На първо място – създаване и развитие на модерна здравна политика. Модерна здравна политика е здравната политика, основана на доказателства. Но и здравната политика, загърбила патернализма и обърната с лице към партньорството.

На второ място – създаване и развитие на здравен бизнес, ориентиран към здравните потребности на населението.

На трето място – адекватен здравен мениджмънт. Здравен мениджмънт, който е мощен инструмент за реализацията на модерна здравна политика”.

 Факултетът по обществено здраве е един от четирите факултета в структурата на Медицински Университет – София.

Създаден е през 2001г. с подкрепата на Пакта за стабилност и в партньорство с водещи институции от страните на Европейския съюз и Световната здравна организация.

Факултетът е модерна университетска формация за въвеждане на студенти и докторанти в специфичната за здравеопазването управленска наука – политика и мениджмънт на общественото здраве.

Основните цели на Факултета са развитие на науката и практиката за общественото здраве и мениджмънт на идеите и ресурсите в здравеопазването.

Началото

Израстване и реализация

Мисия

Духовна свобода

ПРИЕМ 2023/2024г.

ПРИЕМ 2023/2024г.

Кандидатстудентскa кампания
Повече

СТУДЕНТСКО ОБУЧЕНИЕ

СТУДЕНТСКО ОБУЧЕНИЕ

Повече

КАТЕДРИ

КАТЕДРИ

Мисия, цел, задачи
Повече

ЕЛЕКТРОННО ОБУЧЕНИЕ

ЕЛЕКТРОННО ОБУЧЕНИЕ

Платформа за дистанционно обучение
Повече

МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ

МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ

ERASMUS +
Повече

ПРОЕКТИ

ПРОЕКТИ

Повече

ПРИЕМ 2019/2020г.

ПРИЕМ 2019/2020г.

Кандидат-студентски изпит
Повече

СТУДЕНТСКО ОБУЧЕНИЕ

СТУДЕНТСКО ОБУЧЕНИЕ

Повече

КАТЕДРИ

КАТЕДРИ

Мисия, цел, задачи
Повече

ЕЛЕКТРОННО ОБУЧЕНИЕ

ЕЛЕКТРОННО ОБУЧЕНИЕ

Платформа за дистанционно обучение
Повече

МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ

МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ

ERASMUS +
Повече

ПРОЕКТИ

ПРОЕКТИ

Повече

СПИСАНИЕ ЗДРАВНА ПОЛИТИКА И МЕНИДЖМЪНТ

БРОЙ 1, 2019

СПИСАНИЕ “ЗДРАВНА ПОЛИТИКА И МЕНИДЖМЪНТ”   ОБЗОРНА СТАТИЯ Създателят и Декан на ФОЗ проф. Воденичаров споделя в книгата си „10-те принципа на медика и мениджъра” пътя на академичната структура ФОЗ, изградена от нищото, при яростна първична съпротива, извоювала безспорно място

Повече »
ИЗИСКАВАНИЯ КЪМ АВТОРИТЕ

ИЗДАТЕЛСТВО "ФОЗ"

e-mail:  press@foz.mu-sofia.bg

КОНТАКТИ

гр. София, ул. “Бяло море” №8 УМБАЛ “Царица Йоанна” – ИСУЛ ет. 5, 
тел. 02 9432 127

e-mail:  fph@foz.mu-sofia.bg

© Faculty of Public Health  2019          |            Защита на личните данни (GDPR)