Меню

КАНДИДАТСТУДЕНТСКА КАМПАНИЯ 2021/2022г. ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРИЕМ

УВАЖАЕМИ КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ,
ИЗПИТИТЕ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИЯ ПРИЕМ
ВЪВ ФОЗ „ПРОФ. Д-Р ЦЕКОМИР ВОДЕНИЧАРОВ, ДМН“ ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ ПО СЛЕДНИЯ ГРАФИК:
  1. За специалности „Медицинска сестра“ и „Обществено здраве и здравен мениджмънт“ на ОКС „бакалавър“ – тест по етика на 21.09.2021 г., от 10,00 ч. в зала № 9 на УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ“. (Влиза се през входа на Спешна помощ)

Моля, да се явите пред зала № 9 от 9,00 до 9,30 ч., като носите лична карта, син химикал и картон с Вашия входящ номер. Предпазната маска е задължителна!

  1. За специалност „Управление на здравните грижи“ на ОКС „бакалавър“ – тест по социална медицина и здравен мениджмънт на 21.09.2021 г., от 13,30 ч. в зала № 9 на  УМБАЛ  „Царица Йоанна-ИСУЛ“. (Влиза се през входа на Спешна помощ)

Моля, да се явите пред зала № 9 от 12,30 до 13,00 ч., като носите лична карта, син химикал и картон с  Вашия входящ номер. Предпазната маска е задължителна!

  1. За специалност „Здравословно и диетично хранене“ на ОКС „магистър“ – устен изпит на 21.09.2021 г. от 10,00 ч., ет. 5, във фоайето на Факултета по обществено здраве, УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ“.

Моля, да носите лична карта и картон с Вашия входящ номер. Предпазната маска е задължителна!

Тъжна вест

Завинаги ни напусна проф. д-р Веселин Борисов, дмн

На проф. Борисов с обич

Напусна ни един Голям Човек, Човекът Феномен, Човекът Мечтател, Човекът с усет към красивото в най-разнообразните му измерения. С проникновено перо, с богато въображение, изпълнен с любов. Изключителен професионалист, събрал всички дарби в едно. Здраво стъпил на земята, подобно Белоградчишка скала с причудлива форма, същевременно летеше на крилете на джаза в космическите висини. Остави много след себе си. Научи на много другите. Раздаваше светлина, докато стана част от нея.

Сбогом, проф. Борисов! Светъл път в безкрая!

Поклонението ще се състои на 29.10.2021г. от 11,00 ч в Ритуалната зала на Централните Софийски гробища.

ЗдрМен_Дистанционно
Интензивен дистанционен квалификационен курс по
Здравен мениджмънт​
ФОЗ - ново име
ФОЗ на МУ-София вече носи името
на проф. Цекомир Воденичаров
ASPHER 2020
СОФИЯ - СТОЛИЦА НА ОБЩЕСТВЕНОТО ЗДРАВЕ
ASPHER 2022 Deans' & Directors' Retreat
Европейския научно-изследователски елит ще обсъжда на стратегическите цели за развитие на общественото здраве
FOZ
ФАКУЛТЕТ ПО
ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ
Eдин от четирите факултета в структурата на Медицински Университет – София.
Модерна университетска формация въвеждаща в специфичната за здравеопазването управленска наука:
политика и мениджмънт на общественото здраве.
Education1
КАКВО ПРЕДЛАГАМЕ?
Направление: Обществено здраве:
- Обществено здраве и здравен мениджмънт;
- Управление на здравните грижи;
- Кинезитерапия;
- Статегически мениджмънт на фармацевтичната дейност;
- Управление на клинични изпитвания.
Направление: Здравни грижи:
- Медицинска сестра;
- Акушерка;
- Лекарски асистент.
MCT
Нов прием по Магистърска програма
УПРАВЛЕНИЕ НА КЛИНИЧНИ ИЗПИТВАНИЯ
Epsilon - copy
ПРОЕКТ “ЕПСИЛОН”
Европейски Партньорства за Превенция и Социални Иновации за Лекари чрез Обучения и Наука
Ekspertize
ЕКСПЕРТИЗА
Единна методологическа база за образователни и научни дейности в областа на общественото здраве;
Нова генерация здравни мениджъри с нов, управленски стил;
Осигуряване на интелектуална подкрепа на здравните политици и лидерите на промяната в българската система на здравеопазване.
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Shadow

Създател на Факултет по обществено здраве

Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн

„Факултетът по обществено здраве е успех сам по себе си, но и постигна невероятни успехи. Каква е формулата за успеха: силен лидер и сплотен екип. Силен лидер е този, който притежава умението да застави обикновените хора да вършат необикновени неща.

Какво е ФОЗ: идеен продукт, но и средище за производство на идеи. Той е еманация на една идея, но и нейната институционализация. Като генератор на идеи, ФОЗ е пряко заинтересован от материализацията им. Ето защо е необходимо да е в близки релации с политиката (партии, организации, институции) и бизнеса (частни структури, предприемачи, мениджъри). Затова трябва да има дългосрочна изпреварваща визия и внимателно селектирани съюзници.

Каква е според мен мисията на ФОЗ на този етап:

На първо място – създаване и развитие на модерна здравна политика. Модерна здравна политика е здравната политика, основана на доказателства. Но и здравната политика, загърбила патернализма и обърната с лице към партньорството.

На второ място – създаване и развитие на здравен бизнес, ориентиран към здравните потребности на населението.

На трето място – адекватен здравен мениджмънт. Здравен мениджмънт, който е мощен инструмент за реализацията на модерна здравна политика”.

 Факултетът по обществено здраве е един от четирите факултета в структурата на Медицински Университет – София.

Създаден е през 2001г. с подкрепата на Пакта за стабилност и в партньорство с водещи институции от страните на Европейския съюз и Световната здравна организация.

Факултетът е модерна университетска формация за въвеждане на студенти и докторанти в специфичната за здравеопазването управленска наука – политика и мениджмънт на общественото здраве.

Основните цели на Факултета са развитие на науката и практиката за общественото здраве и мениджмънт на идеите и ресурсите в здравеопазването.

Началото

Израстване и реализация

Мисия

Духовна свобода

ПРИЕМ 2019/2020г.

ПРИЕМ 2019/2020г.

Кандидат-студентски изпит
Повече

СТУДЕНТСКО ОБУЧЕНИЕ

СТУДЕНТСКО ОБУЧЕНИЕ

Повече

КАТЕДРИ

КАТЕДРИ

Мисия, цел, задачи
Повече

ЕЛЕКТРОННО ОБУЧЕНИЕ

ЕЛЕКТРОННО ОБУЧЕНИЕ

Платформа за дистанционно обучение
Повече

МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ

МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ

ERASMUS +
Повече

ПРОЕКТИ

ПРОЕКТИ

Повече

ПРИЕМ 2019/2020г.

ПРИЕМ 2019/2020г.

Кандидат-студентски изпит
Повече

СТУДЕНТСКО ОБУЧЕНИЕ

СТУДЕНТСКО ОБУЧЕНИЕ

Повече

КАТЕДРИ

КАТЕДРИ

Мисия, цел, задачи
Повече

ЕЛЕКТРОННО ОБУЧЕНИЕ

ЕЛЕКТРОННО ОБУЧЕНИЕ

Платформа за дистанционно обучение
Повече

МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ

МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ

ERASMUS +
Повече

ПРОЕКТИ

ПРОЕКТИ

Повече

СПИСАНИЕ ЗДРАВНА ПОЛИТИКА И МЕНИДЖМЪНТ

БРОЙ 1, 2019

СПИСАНИЕ “ЗДРАВНА ПОЛИТИКА И МЕНИДЖМЪНТ”   ОБЗОРНА СТАТИЯ Създателят и Декан на ФОЗ проф. Воденичаров споделя в книгата си „10-те принципа на медика и мениджъра” пътя на академичната структура ФОЗ, изградена от нищото, при яростна първична съпротива, извоювала безспорно място

Повече »
ИЗИСКАВАНИЯ КЪМ АВТОРИТЕ

ИЗДАТЕЛСТВО "ФОЗ"

e-mail:  press@foz.mu-sofia.bg

КОНТАКТИ

гр. София, ул. “Бяло море” №8 УМБАЛ “Царица Йоанна” – ИСУЛ ет. 5, 
тел. 02 9432 127

e-mail:  fph@foz.mu-sofia.bg

© Faculty of Public Health  2019          |            Защита на личните данни (GDPR)