Меню
ФОЗ - ново име
ФОЗ на МУ-София вече носи името
на проф. Цекомир Воденичаров
ASPHER 2020
ЗА ПЪРВИ ПЪТ В БЪЛГАРИЯ
ASPHER 2020 Deans' & Directors' Retreat
ГОДИШНА СРЕЩА НА ДЕКАНИТЕ И ДИРЕКТОРИТЕ НА
ФАКУЛТЕТИ ПО ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ ОТ ЦЯЛ СВЯТ
FOZ
ФАКУЛТЕТ ПО
ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ
Eдин от четирите факултета в структурата на Медицински Университет – София.
Модерна университетска формация въвеждаща в специфичната за здравеопазването управленска наука:
политика и мениджмънт на общественото здраве.
Education1
КАКВО ПРЕДЛАГАМЕ?
Направление: Обществено здраве:
- Обществено здраве и здравен мениджмънт;
- Управление на здравните грижи;
- Кинезитерапия;
- Статегически мениджмънт на фармацевтичната дейност;
- Управление на клинични изпитвания.
Направление: Здравни грижи:
- Медицинска сестра;
- Акушерка;
- Лекарски асистент.
MCT
Нов прием по Магистърска програма
УПРАВЛЕНИЕ НА КЛИНИЧНИ ИЗПИТВАНИЯ
Epsilon - copy
ПРОЕКТ “ЕПСИЛОН”
Европейски Партньорства за Превенция и Социални Иновации за Лекари чрез Обучения и Наука
Ekspertize
ЕКСПЕРТИЗА
Единна методологическа база за образователни и научни дейности в областа на общественото здраве;
Нова генерация здравни мениджъри с нов, управленски стил;
Осигуряване на интелектуална подкрепа на здравните политици и лидерите на промяната в българската система на здравеопазване.
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Shadow

ВАЖНО!

Свикване на редовно годишно общо събрание на Факултет по обществено здраве ” Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн” на 07.07.2021г. /сряда/ от 13:30ч.

За повече информация

Създател на Факултет по обществено здраве

Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн

„Факултетът по обществено здраве е успех сам по себе си, но и постигна невероятни успехи. Каква е формулата за успеха: силен лидер и сплотен екип. Силен лидер е този, който притежава умението да застави обикновените хора да вършат необикновени неща.

Какво е ФОЗ: идеен продукт, но и средище за производство на идеи. Той е еманация на една идея, но и нейната институционализация. Като генератор на идеи, ФОЗ е пряко заинтересован от материализацията им. Ето защо е необходимо да е в близки релации с политиката (партии, организации, институции) и бизнеса (частни структури, предприемачи, мениджъри). Затова трябва да има дългосрочна изпреварваща визия и внимателно селектирани съюзници.

Каква е според мен мисията на ФОЗ на този етап:

На първо място – създаване и развитие на модерна здравна политика. Модерна здравна политика е здравната политика, основана на доказателства. Но и здравната политика, загърбила патернализма и обърната с лице към партньорството.

На второ място – създаване и развитие на здравен бизнес, ориентиран към здравните потребности на населението.

На трето място – адекватен здравен мениджмънт. Здравен мениджмънт, който е мощен инструмент за реализацията на модерна здравна политика”.

 Факултетът по обществено здраве е един от четирите факултета в структурата на Медицински Университет – София.

Създаден е през 2001г. с подкрепата на Пакта за стабилност и в партньорство с водещи институции от страните на Европейския съюз и Световната здравна организация.

Факултетът е модерна университетска формация за въвеждане на студенти и докторанти в специфичната за здравеопазването управленска наука – политика и мениджмънт на общественото здраве.

Основните цели на Факултета са развитие на науката и практиката за общественото здраве и мениджмънт на идеите и ресурсите в здравеопазването.

Началото

Израстване и реализация

Мисия

Духовна свобода

ПРИЕМ 2019/2020г.

ПРИЕМ 2019/2020г.

Кандидат-студентски изпит
Повече

СТУДЕНТСКО ОБУЧЕНИЕ

СТУДЕНТСКО ОБУЧЕНИЕ

Повече

КАТЕДРИ

КАТЕДРИ

Мисия, цел, задачи
Повече

ЕЛЕКТРОННО ОБУЧЕНИЕ

ЕЛЕКТРОННО ОБУЧЕНИЕ

Платформа за дистанционно обучение
Повече

МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ

МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ

ERASMUS +
Повече

ПРОЕКТИ

ПРОЕКТИ

Повече

ПРИЕМ 2019/2020г.

ПРИЕМ 2019/2020г.

Кандидат-студентски изпит
Повече

СТУДЕНТСКО ОБУЧЕНИЕ

СТУДЕНТСКО ОБУЧЕНИЕ

Повече

КАТЕДРИ

КАТЕДРИ

Мисия, цел, задачи
Повече

ЕЛЕКТРОННО ОБУЧЕНИЕ

ЕЛЕКТРОННО ОБУЧЕНИЕ

Платформа за дистанционно обучение
Повече

МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ

МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ

ERASMUS +
Повече

ПРОЕКТИ

ПРОЕКТИ

Повече

СПИСАНИЕ ЗДРАВНА ПОЛИТИКА И МЕНИДЖМЪНТ

БРОЙ 1, 2019

СПИСАНИЕ “ЗДРАВНА ПОЛИТИКА И МЕНИДЖМЪНТ”   ОБЗОРНА СТАТИЯ Създателят и Декан на ФОЗ проф. Воденичаров споделя в книгата си „10-те принципа на медика и мениджъра” пътя на академичната структура ФОЗ, изградена от нищото, при яростна първична съпротива, извоювала безспорно място

Повече »
ИЗИСКАВАНИЯ КЪМ АВТОРИТЕ

ИЗДАТЕЛСТВО "ФОЗ"

Военномедицинска академия
 ул. „Св. Георги Софийски“ № 3, вход Болничен блок, ет. 1,  кабинет – срещу Аула 

e-mail:  press@foz.mu-sofia.bg

КОНТАКТИ

гр. София, ул. “Бяло море” №8 УМБАЛ “Царица Йоанна” – ИСУЛ ет. 5, 
тел. 02 9432 127

e-mail:  fph@foz.mu-sofia.bg

© Faculty of Public Health  2019          |            Защита на личните данни (GDPR)