Главно меню

КАНДИДАТСТУДЕНТСКА КАМПАНИЯ 2022/2023г.

На вниманието на кандидат-студентите, класирани по бал и приети по специалности на ОКС „магистър“

във Факултета по обществено здраве „проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“

График за записване на приетите студенти за специалности:

„Обществено здраве и здравен мениджмънт“, „Стратегически мениджмънт на фармацевтичната дейност“, „Трудова медицина и работоспособност“, Управление на здравните грижи“, „Управление на клинични изпитвания“, „Медицинска рехабилитация и балнеология“, „Медицинска козметика“, „Здравословно и диетично хранене“ и „Клинични здравни грижи“ 

Документите за записване се приемат на място, на територията на УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ“, в сградата до Аулата, в двора на лечебното заведение

От 27.07.2022 г. до 29.07.2022 г. (вкл.) от 9,00 до 16,00 ч.

30.07.2022 г. (събота) от 9,00 до 14,00 ч.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ:

 1. Диплома за завършено средно образование и диплома за завършена предходна степен на висше образование (за сверяване);
 2. Лична карта;
 3. Студентска книжка – закупува се предварително от специализирана университетска книжарница;
 4. На място се получават и попълват формуляр и декларация, че студентът не се обучава в друг държавен университет за  придобиване  на  същата  или  по-ниска образователно-квалификационна степен,  съгласно изискванията на чл.91, ал.7, т.2 от Закона за висше образование;
 5. Снимки – 4 бр. (с размер за лична карта);
 6. Медицинско свидетелство, издадено от личния лекар по съответния ред; (Не се изисква медицински документ от психодиспансер)
 7. Уверения, ако са необходими на студента;
 8. Платежно нареждане за внесена такса за първи семестър*. Заплаща се предварително, по банков път, на сметката на Факултета по обществено здраве.

В платежното нареждане задължително се изписват трите имена и специалността, за която лицето кандидатства!

Банкова сметка на Факултет по обществено здраве „проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“ при МУ-София:

 IBAN: BG47BPBI79403163982101,  

BIC: BPBIBGSF

ЮРОБАНК АД КЛОН ДОНДУКОВ № 4-6

*Годишните такси за обучение и таксите за кандидатстване се определят ежегодно с Решение на Министерски съвет и са публикувани на електронните страници на Факултета по обществено здраве и на Медицински университет-София в раздел „Такси“.

В изпълнение Заповед № РК36-1204/02.08.2022 г. на Ректора на МУ-София:

 РАБОТЕН ГРАФИК ЗА ЛЕТНИЯ ПЕРИОД НА 2022г.

НА ФАКУЛТЕТ ПО ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ

„ПРОФ. Д-Р ЦЕКОМИР ВОДЕНИЧАРОВ, ДМН“

 

За информация, получаване на документи, справки и други административни услуги:

от 9,00 до 16,00 ч. от понеделник до петък (вкл.)

НА ВНИМАНИЕТО НА КАНДИДАТ-СТУДЕНТИТЕ

ЗА СПЕЦИАЛНОСТИ НА ОКС „МАГИСТЪР“

Резултати  – 24.07.2023г. след 12:00ч.

Класиране – 25.07.2023г. след 13:00ч.

Резултати и класиране се проверяват се само на място в сградата за прием на документи – на територията на УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ“, до Аулата, в двора на лечебното заведение.

 

 

ГРАФИК ЗА ЗАПИСВАНЕ

НА НОВОПРИЕТИ СТУДЕНТИ ЗА

СПЕЦИАЛНОСТИ НА ОКС „МАГИСТЪР“

на 26.07.2023г. от 13,00ч. до 16,30ч.

на 27.07.2023г. и 28.07.2023г. от 09,00 ч. до 16,00ч.

на 31.07.2023г. от 09,00ч. до 14,00ч.

Записването ще бъде в сградата за прием на документи – на територията на УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ“, до Аулата, в двора на лечебното заведение.

 

 

ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРИЕМ     

ГРАФИК ЗА ПРИЕМНИ ИЗПИТИ:

 1. ЗА СПЕЦИАЛНОСТ „УПРАВЛЕНИЕ НА ЗДРАВНИТЕ ГРИЖИ“:
  • На 13.09.2023г. писмен изпит – тест по Социална медицина и здравен мениджмънт
  • На 14.09.2023г. устен изпит по Социална медицина и здравен  мениджмънт
 1. ЗА СПЕЦИАЛНОСТИ: „ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ И ЗДРАВЕН МЕНИДЖМЪНТ“ И „СТРАТЕГИЧЕСКИ МЕНИДЖМЪНТ НА ФАРМАЦЕВТИЧНАТА ДЕЙНОСТ“
  • На 13.09 и 14.09.2023г. устен изпит-събеседване
 1. ЗА СПЕЦИАЛНОСТИ: „МЕДИЦИНСКА КОЗМЕТИКА“ И „МЕДИЦИНСКА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И БАЛНЕОЛОГИЯ“
  • 15.09.2023г. устен изпит – събеседване

 

РЕЗУЛТАТИ: 18.09.2023г.

КЛАСИРАНЕ: 19.09.2023г.

ЗАПИСВАНЕ НА НОВОПРИЕТИ СТУДЕНТИ: 20 и 21.09.2023г.

СЛЕДЕТЕ САЙТА ЗА АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ!

 

 

ЗАПИСВАНЕ НА НОВОПРИЕТИ СТУДЕНТИ

20.09.2023г. и 21.09.2023 г. от 9,00 до 16,30ч.

   НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

 1. Оригинална диплома за завършено средно образование, както и диплома, необходима за кандидатстване за ОКС „магистър“, ако не са предоставени при подаване на документите.
 2. Ксерокопията на дипломите не е необходимо да са нотариално заверени. След сверяване оригиналите се връщат.
 3. Лична карта;
 4. Студентска книжка – закупува се предварително от специализирана университетска книжарница;
 5. Именник – 1 бр. (получава се на място при записване и се попълва);
 6. Студентът попълва декларация, че не се обучава в друг държавен университет за  придобиване  на  същата  или  по-ниска образователно-квалификационна степен,  съгласно изискванията на чл.91, ал.7, т.2 от Закона за висше образование – 1 бр. (формулярът се получава и попълва на място при записване);
 7. Снимки – 4 бр. (с размер за лична карта);
 8. Медицинско свидетелство, издадено от личния лекар по съответния ред; (Не се изисква медицински документ от психодиспансер)
 9. Уверения, ако са необходими на студента;
 10. Платежно нареждане за внесена такса за първи семестър. Заплаща се по банков път на сметката на Факултета по обществено здраве.

В платежното нареждане задължително се изписват трите имена и специалността, за която лицето кандидатства!

Банкова сметка на Факултет по обществено здраве „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“ 

ЮРОБАНК АД КЛОН ДОНДУКОВ № 4-6

IBAN: BG 47 BPBI 79403163982101,  BIC: BPBIBGSF

Годишните такси за обучение се определят ежегодно с Решение на Министерски съвет и са публикувани на електронните страници на Факултета по обществено здраве и на Медицински университет-София в раздел „Такси“.

*Относно таксите за обучение:  Моля, имайте предвид, че публикуваните такси в Решението на Министерски съвет са ГОДИШНИ. При подаване на Вашите документи за записване се изисква заплатена половината сума, това е размерът на семестриалната такса за първия семестър за обучение.

НЕ ЗАПЛАЩАЙТЕ такси предварително, преди да сте се уверили, че сте приети!

УВАЖАЕМИ КАНДИДАТ-СТУДЕНТИТЕ

Факултет по обществено здраве „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“ обявява допълнителен прием за попълване на незаети места за следните специалности:

 1. „Акушерка“, „Лекарски асистент“ и „Обществено здраве и здравен мениджмънт“ -„бакалавър“, за кандидат-студенти с диплома за завършено средно образование.

Такса за кандидатстване – 50,00 лв.

Документи за кандидатстване: виж https://foz.mu-sofia.bg/wp-content/uploads/2023/Справочник-2023.pdf

 1. „Управление на здравните грижи“ – „бакалавър“, приемат се лица с придобита специалност от професионално направление „Здравни грижи“ – “специалист“ или „професионален бакалавър“ от медицински колежи.

Такса за кандидатстване – 120,00 лв. (таксата включва: 80,00 лв. за писмен изпит-тест по социална медицина и здравен мениджмънт и 40,00 лв. за последващ устен изпит)

Документи за кандидатстване: виж https://foz.mu-sofia.bg/wp-content/uploads/2023/Справочник-2023.pdf

 1. „Обществено здраве и здравен мениджмънт“, „Стратегически мениджмънт на фармацевтичната дейност“ на ОКС „магистър“, само за кандидат-студенти със завършена образователно-квалификационна степен „бакалавър“ (държавна поръчка).

Такса за кандидатстване – 80,00 лв.

Документи за кандидатстване: виж https://foz.mu-sofia.bg/wp-content/uploads/2023/Справочник-2023.pdf

 1. „Медицинска козметика“ и „Медицинска рехабилитация и балнеология“ на ОКС „магистър“, за кандидат-студенти с диплома от медицински колежи, с вече придобита специалност „Медицинска козметика“ или „Рехабилитатор“ на ОКС „професионален бакалавър“.

Такса за кандидатстване – 80,00 лв.

Документи за кандидатстване: виж https://foz.mu-sofia.bg/wp-content/uploads/2023/Справочник-2023.pdf

Срок за подаване на документи:
от 01.08.2020г. до 11.09.2023г. от 09.00 ч. до 16.00 ч.
на 12.09.2023 г. от 09.00 ч. до 12.00 ч.

Документи се приемат само на място, на територията на
УМБАЛ “Царица Йоанна-ИСУЛ”, ул. „Бяло море“ №8, ет. 5, каб. № 43 и 39

Телефони за връзка: +359 2 9432 вътрешни: 267, 372, 304, 216, 127

Банкова сметка на ФОЗ: BG47BPBI79403163982101, BIC: BPBIBGSF,

 

КАНДИДАТСТУДЕНТСКА КАМПАНИЯ 2021/2022г. ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРИЕМ

УВАЖАЕМИ КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ,
ИЗПИТИТЕ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИЯ ПРИЕМ
ВЪВ ФОЗ „ПРОФ. Д-Р ЦЕКОМИР ВОДЕНИЧАРОВ, ДМН“ ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ ПО СЛЕДНИЯ ГРАФИК:
 1. За специалности „Медицинска сестра“ и „Обществено здраве и здравен мениджмънт“ на ОКС „бакалавър“ – тест по етика на 21.09.2021 г., от 10,00 ч. в зала № 9 на УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ“. (Влиза се през входа на Спешна помощ)

Моля, да се явите пред зала № 9 от 9,00 до 9,30 ч., като носите лична карта, син химикал и картон с Вашия входящ номер. Предпазната маска е задължителна!

 1. За специалност „Управление на здравните грижи“ на ОКС „бакалавър“ – тест по социална медицина и здравен мениджмънт на 21.09.2021 г., от 13,30 ч. в зала № 9 на  УМБАЛ  „Царица Йоанна-ИСУЛ“. (Влиза се през входа на Спешна помощ)

Моля, да се явите пред зала № 9 от 12,30 до 13,00 ч., като носите лична карта, син химикал и картон с  Вашия входящ номер. Предпазната маска е задължителна!

 1. За специалност „Здравословно и диетично хранене“ на ОКС „магистър“ – устен изпит на 21.09.2021 г. от 10,00 ч., ет. 5, във фоайето на Факултета по обществено здраве, УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ“.

Моля, да носите лична карта и картон с Вашия входящ номер. Предпазната маска е задължителна!

УВАЖАЕМИ КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ,

ПРИЕМНИТЕ ИЗПИТИ ЗА СПЕЦИАЛНОСТИТЕ

 „МЕДИЦИНСКА КОЗМЕТИКА“ И „МЕДИЦИНСКА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И БАЛНЕОЛОГИЯ“

ЩЕ БЪДАТ ПРОВЕДЕНИ ПРЕЗ М. СЕПТЕМВРИ.

 

   1.  „Медицинска рехабилитация и балнеология“

устен изпит на 15 септември 2023 г. от 9,00 ч. Зала № 7

 

   1. „Медицинска козметика“

устен изпит на 15 септември 2023г. от 14,00 ч. Зала № 7

Създател на Факултет по обществено здраве

Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн

„Факултетът по обществено здраве е успех сам по себе си, но и постигна невероятни успехи. Каква е формулата за успеха: силен лидер и сплотен екип. Силен лидер е този, който притежава умението да застави обикновените хора да вършат необикновени неща.

Какво е ФОЗ: идеен продукт, но и средище за производство на идеи. Той е еманация на една идея, но и нейната институционализация. Като генератор на идеи, ФОЗ е пряко заинтересован от материализацията им. Ето защо е необходимо да е в близки релации с политиката (партии, организации, институции) и бизнеса (частни структури, предприемачи, мениджъри). Затова трябва да има дългосрочна изпреварваща визия и внимателно селектирани съюзници.

Каква е според мен мисията на ФОЗ на този етап:

На първо място – създаване и развитие на модерна здравна политика. Модерна здравна политика е здравната политика, основана на доказателства. Но и здравната политика, загърбила патернализма и обърната с лице към партньорството.

На второ място – създаване и развитие на здравен бизнес, ориентиран към здравните потребности на населението.

На трето място – адекватен здравен мениджмънт. Здравен мениджмънт, който е мощен инструмент за реализацията на модерна здравна политика”.

 Факултетът по обществено здраве е един от четирите факултета в структурата на Медицински Университет – София.

Създаден е през 2001г. с подкрепата на Пакта за стабилност и в партньорство с водещи институции от страните на Европейския съюз и Световната здравна организация.

Факултетът е модерна университетска формация за въвеждане на студенти и докторанти в специфичната за здравеопазването управленска наука – политика и мениджмънт на общественото здраве.

Основните цели на Факултета са развитие на науката и практиката за общественото здраве и мениджмънт на идеите и ресурсите в здравеопазването.

Началото

Израстване и реализация

Мисия

Духовна свобода

ПРИЕМ 2024/2025г.

ПРИЕМ 2024/2025г.

Кандидатстудентскa кампания
Повече

СТУДЕНТСКО ОБУЧЕНИЕ

СТУДЕНТСКО ОБУЧЕНИЕ

Повече

КАТЕДРИ

КАТЕДРИ

Мисия, цел, задачи
Повече

ЕЛЕКТРОННО ОБУЧЕНИЕ

ЕЛЕКТРОННО ОБУЧЕНИЕ

Платформа за дистанционно обучение
Повече

МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ

МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ

ERASMUS +
Повече

ПРОЕКТИ

ПРОЕКТИ

Повече

ПРИЕМ 2019/2020г.

ПРИЕМ 2019/2020г.

Кандидат-студентски изпит
Повече

СТУДЕНТСКО ОБУЧЕНИЕ

СТУДЕНТСКО ОБУЧЕНИЕ

Повече

КАТЕДРИ

КАТЕДРИ

Мисия, цел, задачи
Повече

ЕЛЕКТРОННО ОБУЧЕНИЕ

ЕЛЕКТРОННО ОБУЧЕНИЕ

Платформа за дистанционно обучение
Повече

МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ

МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ

ERASMUS +
Повече

ПРОЕКТИ

ПРОЕКТИ

Повече

СПИСАНИЕ ЗДРАВНА ПОЛИТИКА И МЕНИДЖМЪНТ

БРОЙ 1, 2019

СПИСАНИЕ “ЗДРАВНА ПОЛИТИКА И МЕНИДЖМЪНТ”   ОБЗОРНА СТАТИЯ Създателят и Декан на ФОЗ проф. Воденичаров споделя в книгата си „10-те принципа на медика и мениджъра” пътя на академичната структура ФОЗ, изградена от нищото, при яростна първична съпротива, извоювала безспорно място

Повече »
ИЗИСКАВАНИЯ КЪМ АВТОРИТЕ

ИЗДАТЕЛСТВО "ФОЗ"

e-mail:  press@foz.mu-sofia.bg

КОНТАКТИ

гр. София, ул. “Бяло море” №8 УМБАЛ “Царица Йоанна” – ИСУЛ ет. 5, 
тел. 02 9432 127

e-mail:  fph@foz.mu-sofia.bg

© Faculty of Public Health  2024          |            Защита на личните данни (GDPR)