Меню

СТУДЕНТСКО ОБУЧЕНИЕ

УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ

Образователно-квалификационна степен "бакалавър" - редовна форма на обучение

 • Специалност "Медицинска сестра"
 • Специалност "Акушерка"
 • Специалност "Лекарски асистент"
 • Специалност "Кинезитерапия"

Образователно-квалификационна степен "бакалавър" - редовна и задочна форма на обучение

 • Специалност "Обществено здраве и здравен мениджмънт"
 • Специалност "Управление на здравните грижи“

Образователно-квалификационна степен "магистър" - задочна форма на обучение

 • Специалност "Обществено здраве и здравен мениджмънт"
 • Специалност "Управление на здравните грижи“
 • Специалност "Управление на клинични изпитвания“
 • Специалност "Стратегически мениджмънт на фармацевтичната дейност“
 • Специалност "Трудова медицина и работоспособност“

Образователно-квалификационна степен "магистър" - дистанционна форма на обучение

„Обществено здраве и здравен мениджмънт“ и „Трудова медицина и работоспособност“.

 • Специалност "Обществено здраве и здравен мениджмънт"
 • Специалност "Трудова медицина и работоспособност“

ИЗДАТЕЛСТВО "ФОЗ"

Военномедицинска академия
 ул. „Св. Георги Софийски“ № 3, вход Болничен блок, ет. 1,  кабинет – срещу Аула 

e-mail:  press@foz.mu-sofia.bg

КОНТАКТИ

гр. София, ул. “Бяло море” №8 УМБАЛ “Царица Йоанна” – ИСУЛ ет. 5, 
тел. 02 9432 127

e-mail:  fph_sofia@abv.bg

© Faculty of Public Health  2019          |            Защита на личните данни (GDPR)