Главно меню

СТУДЕНТСКО ОБУЧЕНИЕ

УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ

Образователно-квалификационна степен "бакалавър" - редовна форма на обучение

Образователно-квалификационна степен "бакалавър" - редовна и задочна форма на обучение

Образователно-квалификационна степен "магистър" - задочна форма на обучение

Образователно-квалификационна степен "магистър" - дистанционна форма на обучение

„Обществено здраве и здравен мениджмънт“ и „Трудова медицина и работоспособност“.

ИЗДАТЕЛСТВО "ФОЗ"

e-mail:  press@foz.mu-sofia.bg

КОНТАКТИ

гр. София, ул. “Бяло море” №8 УМБАЛ “Царица Йоанна” – ИСУЛ ет. 5, 
тел. 02 9432 127

e-mail:  fph@foz.mu-sofia.bg

© Faculty of Public Health  2024          |            Защита на личните данни (GDPR)