Главно меню

НОВИНИ

Проектът DigiWell бе представен във ФОЗ

Proektat DigiWell be predstaven vav FOZ, prof. Vodenicharova i Anna Lalkovska

На 30.05.2024 г. в зала 9 на ИСУЛ, Медицински университет, Факултет по обществено здраве се състоя събитие за мултиплициране на резултатите по проект “Цифровото благосъстояние – ключов елемент за постигане на високи резултати на работното място по здравословен и устойчив начин”. Проектът беше представен от Пневма ООД – партньор от България.

Проектът е двегодишен, финансиран по програма Еразъм Плюс, с участието на партньори от Франция, Испания, Финландия, Италия, Дания, Гърция и Кипър. Целта му е да се разработи модел за обучение за придобиване на квалификация DigiWell мениджър, включващ учебна програма, наръчник на обучителя, профил на мениджъра по цифрово благосъстояние и система за преглед на основните стандарти – DigiWell APP.

Целевите групи на проекта са обучители в областта на ПОО, лектори, преподаватели, наставници, работодатели, мениджъри от предприятия и организации, бизнес консултанти, предприемачи, безработни и студенти, които искат да развият компетенции за новия професионален профил Мениджър по цифрово благосъстояние.

В епоха, в която животът ни е погълнат от технологиите, цифровото благосъстояние на работното място е може би най-важният елемент от програмата за благосъстояние, тъй като включва аспекти както на физическото, така и на психическото здраве.

ИЗДАТЕЛСТВО "ФОЗ"

e-mail:  press@foz.mu-sofia.bg

КОНТАКТИ

гр. София, ул. “Бяло море” №8 УМБАЛ “Царица Йоанна” – ИСУЛ ет. 5, 
тел. 02 9432 127

e-mail:  fph@foz.mu-sofia.bg

© Faculty of Public Health  2024          |            Защита на личните данни (GDPR)