MyTest_Elementor

FOZ_News
foz_user

ДИПЛОМИРАНЕ НА ВИПУСК 2023

НОВИНИ ВРЪЧВАНЕ НА ДИПЛОМИ НА ВИПУСК 2023 Уважаеми абсолвенти, на 12 декември 2023 г. от 10:00 ч. в Аула „Максима“ на Университета по архитектура, строителство и геодезия бул. Хр. Смирненски № 1 ще се състои официалното връчване на дипломите на

Read More »
FOZ_International
foz_user

КОНКУРС ЗА ЕРАЗЪМ ОБМЕН НА ДОКТОРАНТ

НОВИНИ КОНКУРС ЗА ЕРАЗЪМ ОБМЕН НА ДОКТОРАНТ – град ТБИЛИСИ, ГРУЗИЯ Медицински университет – София, Факултет по обществено здраве „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“ обявява конкурс за подбор на един докторант за реализиране на Еразъм мобилност с цел обучение за

Read More »
FOZ_International
foz_user

КОНКУРС ЗА ЕРАЗЪМ ПРЕПОДАВАТЕЛИ

НОВИНИ КОНКУРС ЗА ЕРАЗЪМ ПРЕПОДАВАТЕЛИ И АДМИНИСТРАТИВЕН ПЕРСОНАЛ-  град ТБИЛИСИ, ГРУЗИЯ| Медицински университет – София, Факултет по обществено здраве „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“ обявява конкурс за подбор на 2-ма преподаватели за реализиране на Еразъм мобилност с цел преподаване в

Read More »
FOZ_News
foz_user

КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ДЪРЖАВНА СТИПЕНДИЯ ПО ПМС-90 ЗА ЗИМЕН СЕМЕСТЪР НА УЧЕБНАТА 2023г. / 2024г.

НОВИНИ КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ДЪРЖАВНА СТИПЕНДИЯ ПО ПМС-90 ЗА ЗИМЕН СЕМЕСТЪР НА УЧЕБНАТА 2023г. /2024г. Уважаеми кандидат-стипендианти, Документи за кандидатстване за държавните стипендии по ПМС-90 за зимен семестър на учебната 2023г./2024г., ще бъдат приемани ще бъдат приемани на място във Факултет

Read More »
FOZ_International
foz_user

КОНКУРС ЗА ЕРАЗЪМ ПРЕПОДАВАТЕЛИ

НОВИНИ КОНКУРС ЗА ЕРАЗЪМ ПРЕПОДАВАТЕЛИ –  гр. ДЯКОВО, КОСОВО| Медицински университет – София, Факултет по обществено здраве „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“ обявява конкурс за подбор на 2-ма преподаватели за реализиране на Еразъм мобилност с цел преподаване в University «Fehmi

Read More »
FOZ_News
foz_user

ОБЯВА ЗА ПОДБОР НА ПРЕПОДАВАТЕЛИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕ ПО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО И ПРЕЗЕНТАЦИОННИ УМЕНИЯ ПРОЕКТ „ОМНИА“

НОВИНИ Медицински университет – София обявява конкурс за подбор на 4-ма преподаватели от Факултета по обществено здраве, за реализиране на обучение по предприемачество и презентационни умения на студенти от специалностите Медицина и Фармация по проект „ОМНИА“ ДОГОВОР № BG05M2ОР001-2.016-0007-С01. Критериите

Read More »