Главно меню

КАНДИДАТСТУДЕНТСКА КАМПАНИЯ 2019/2020

ПРЕДВАРИТЕЛНИ КАНДИДАТ-СТУДЕНТСКИ ИЗПИТИ 2019 Г.

Факултет по обществено здраве при Медицински университет-София организира предварителни кандидат-студентски изпити за специалности

Образователно-квалификационна степен "бакалавър" - редовно обучение

„Медицинска сестра“, „Акушерка“, „Лекарски асистент“ „Кинезитерапия“

Образователно-квалификационна степен "бакалавър" - редовно и задочно обучение

„Обществено здраве и здравен мениджмънт"

 

Срок за подаване на заявления: от 19.03.2019г. до 22.03.2019г. 

Изтегляне на заявление

Писмените изпити ще се проведат на: 30.03.2019г.(събота) от 10,00ч., както следва:

–        Тест по етика и право за специалности „Медицинска сестра“, „Акушерка“, „Обществено здраве и здравен мениджмънт“

–        Тест по биология за специалности „Лекарски асистент“ и „Кинезитерапия“

Условия за провеждане на предварителните изпити:

Кандидат-студентите заплащат такса от 70,00 лв. за явяване на първи изпит – тест.

 Получената оценка от проведения предварителен писмен изпит дава две възможности на кандидат-студентите:

  1. Ако получената оценка от писмения изпит е положителна, тя се запазва и кандидат-студентът се явява само на втория – устен изпит в рамките на редовната КСК 2019 г., като заплаща само 30,00 лв. за явяване на втори – устен изпит.
  2. Ако получената оценка от писмения изпит не е достатъчна за кандидат-студента, тя се анулира и лицето се явява отново на писмен изпит-тест в рамките на редовната КСК 2019 г., като заплаща отново сумата от 70,00 лв. (за първи изпит) и 30,00 лв. за всеки следващ изпит.

За допълнителна информация: http://foz.mu-sofia.bg/   

 02/ 94 32 292 (за специалности „медицинска сестра“ и „акушерка“),

  02/ 94 32 304 ( за специалност „обществено здраве и здравен мениджмънт“)

 02/ 94 32 372 (за специалност „лекарски асистент“) и 02/ 94 32 267 (за специалност „кинезитерапия“)