Меню

МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ

Връзка с LEGOSH

Global database on occupational safety and health legislation

Основна мисия на Факултета по Обществено Здраве е изграждането на нова генерация здравни политици и мениджъри, с широки познания, стратегическо мислене и креативни идеи. Здравето и безопасността на трудещите се е основополагащ елемент на общественото здраве, приоритет в академичното обучение на студентите, специализантите, докторантите на  ФОЗ.

Актуализирането и развитието на трудовото законодателство, обмяната на добри законодателни практики и реализирането на по-високите стандарти в осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд, защита на работещите и гарантирана социална сигурност като основна мисия на Международната Организация на Труда (МОТ) е подпомагана от страните – членки. Към разработването на иновативна глобална база данни Global database on occupational safety and healthlegislation (LEGOSH), със законодателни документи, институции и програми, действащи в отделните държави и свързани с гарантирането на правата, здравето и безопасността на работещите се присъедини МУ София, ФОЗ и Катедрата по ТРУДОВА МЕДИЦИНА  с участие в обновяване на базата данни към 2014г., за което е изразена  благодарност:

www.ilo.org/legosh

 http://www.ilo.org/safework/info/publications/WCMS_244375/lang–en/index.htm

 LEGOSH (Global database on occupational safety and healthlegislation)  е първия световен източник на информация и мощен инструмент за оформянето, формулирането и възприемането на съвременни закони за здраве и безопасност на труда, за извършването на задълбочени сравнителни проучвания и анализи, за създаването на стратегии и търсенето на експертна помощ.

LEGOSH предоставя свободен достъп до официална,  достоверна информация, налична за всички заинтересовани – законодатели, политици, работнически организации, работници, изследователи, работодатели и широката общественост и  е практически нагледен инструмент, който намира място в обучението и  изграждането на бъдещите здравни политици, мениджъри и трудови медици.

ФОЗ ви предоставя лесен достъп чрез следните връзки:

http://www.ilo.org/dyn/legosh/en/f?p=14100:1:0::NO

http://www.ilo.org/dyn/legosh/en/f?p=14100:1000:3653598158053::NO

НОВИНИ

foz_user

ЕРАЗЪМ+ “Изграждане на инструменти и цели, касаещи медицинското (здравно) образование” ПОСВЕТЕН НА УНИВЕРСИТЕТСКОТО ЗДРАВЕ, МЕДИЦИНСКА КАЧЕСТВЕНА ОЦЕНКА НА ИЗСЛЕДВАНИЯТА

НОВИНИ ЕРАЗЪМ+ “Изграждане на инструменти и цели, касаещи медицинското (здравно) образование” ПОСВЕТЕН НА УНИВЕРСИТЕТСКОТО ЗДРАВЕ, МЕДИЦИНСКА КАЧЕСТВЕНА ОЦЕНКА НА ИЗСЛЕДВАНИЯТА Европейският съюз продължава да се фокусира върху сътрудничество в областта на висшето образование с трети страни и страните от Източното

Повече »
foz_user

КРЪГЛА МАСА НА ТЕМА “ТОВА Е ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ”

НОВИНИ Факултетът по обществено здраве към МУ-София има удоволствието да Ви покани на Кръгла маса на тема „Това е обществено здраве”,която ще се проведе на 12.11.2019год. от 13:00ч в АУЛА Максима в УМБАЛ „Св. Екатерина”. Това е първото от поредица

Повече »
foz_user

335 КОНКУРСНИ СЕСИИ ЗА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОГРАМА „ХОРИЗОНТ 2020“

МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ В края на 2018 г., Европейската комисия обяви 335 конкурсни сесии за подаване на проектни предложенияпо Рамкова програма „Хоризонт 2020“. Обявените конкурсни сесии са част от работна програма 2018-2020 на „Хоризонт 2020“, като предварителните очаквания са чрез тях да бъдат

Повече »
foz_user

СТИПЕНДИИ НА ФРЕНСКОТО ПРАВИТЕЛСТВО 2019

МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ ПОЛИТИКА ЗА ОТПУСКАНЕ НА СТИПЕНДИИТЕ Стипендиите на френското правителство (BGF), се отпускат всяка година от Френския институт в България, който е изградил система от правила, валидни за всички стипендианти. Подборът на кандидатите е подчинен на приоритети, определени по

Повече »
foz_user

ПОКАНА ОТ ФРЕНСКИ ИНСТИТУТ В БЪЛГАРИЯ ЗА НАБИРАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ СВЪРЗАНИ С УНИВЕРСИТЕТСКИ НАУЧНИ СЪБИТИЯ

МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ Френският институт в България ще финансира проекти, свързани с университетски и научни събития и/или публикации и открива конкурс за набиране на кандидатури. Проектите могат да бъдат във всички научни дисциплини. Всички университети, програми (франкофонски или не) и научни

Повече »

ИЗДАТЕЛСТВО "ФОЗ"

e-mail:  press@foz.mu-sofia.bg

КОНТАКТИ

гр. София, ул. “Бяло море” №8 УМБАЛ “Царица Йоанна” – ИСУЛ ет. 5, 
тел. 02 9432 127

e-mail:  fph@foz.mu-sofia.bg

© Faculty of Public Health  2019          |            Защита на личните данни (GDPR)