Главно меню

НОВИНИ

Посещение на Universidad Nacional Noroeste Buenos Aires - UNNOBA

От 11 до 15 април Universidad Nacional Noroeste Buenos Aires – UNNOBA беше домакин на институционално посещение на делегация от Медицински университет – София, България.

Гастон Крупи и Мария Форнерис от международни отношения на Аржентинския университет се срещнаха с проф. Антония Янакиева, дм (ръководител на катедра по оценка на здравните технологии и координатор на програма Еразъм+) и доц. Александрина Воденичарова, дм (ръководител на катедра по биоетика и заместник-декан по учебна дейност) от Факултета по обществено здраве „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“.

PIc1

Освен това те проведоха срещи с академичния секретар г-жа Пилар Траверсо и колегите от Академичния институт за човешки ресурси (IADH): Директор Мария Моника Лазаро, академичния секретар Грасиела Хименес и Директора на катедра по хуманитарни науки, Белиса Мартино. На тази среща те обиколиха новите съоръжения на лабораторията за симулация на медицински сестри, с която разполага IADH.

Целта на посещението беше да се запознаят с UNNOBA и да проучат действия за сътрудничество и съвместни проекти от общ интерес в областта на медицинските сестри и общественото здраве, в рамките на нова покана за предложения от програма Еразъм+.

UNNOBA и Медицински Университет – София, Факултета по Обществено Здраве подписаха споразумението за сътрудничество през 2019 г., чрез което осъществяват сътрудничество в областта на преподаването и науката.

По време на престоя си те посетиха и клиниката Centro, където се срещнаха с Медицинския Директор и Главната медицинска сестра.

Дейностите по обмен в програмен, образователен и културен план с чуждестранни университети представляват възможност за запознаване и сътрудничество с разнообразните култури, образователни програми и методи на обучение на всички нива в академичния живот. В глобалното общество това са действия, които отговарят на търсенето на университетско развитие в рамките на институционалната интернационализация.

ИЗДАТЕЛСТВО "ФОЗ"

e-mail:  press@foz.mu-sofia.bg

КОНТАКТИ

гр. София, ул. “Бяло море” №8 УМБАЛ “Царица Йоанна” – ИСУЛ ет. 5, 
тел. 02 9432 127

e-mail:  fph@foz.mu-sofia.bg

© Faculty of Public Health  2024          |            Защита на личните данни (GDPR)