Главно меню

КУРСОВЕ

Интензивен дистанционен квалификационен курс по Здравен мениджмънт

Факултетът по Обществено здраве при Медицински Университет – София организира интензивен дистанционен квалификационен курс по Здравен мениджмънт с хорариум 200 часа в съответствие с §3 от Наредба № 9/2000 г. на Министерство на здравеопазването. Успешно завършилите получават удостоверение за квалификация по „Здравен мениджмънт”, съгласно същата наредба.

Обучението ще бъде дистанционно и ще се проведе онлайн от 26.03.2024 до 26.04.2024. В периода на обучение курсистът ще има възможност да получава и онлайн консултации от преподавателите.
Курсът е предназначен за дипломирани бакалаври или магистри, които работят в сферата на здравеопазването.
За записване за курса и за повече информация:  0885947013 г-жа Петрова и 02/ 9432 579  г-жа Василева

ИЗДАТЕЛСТВО "ФОЗ"

e-mail:  press@foz.mu-sofia.bg

КОНТАКТИ

гр. София, ул. “Бяло море” №8 УМБАЛ “Царица Йоанна” – ИСУЛ ет. 5, 
тел. 02 9432 127

e-mail:  fph@foz.mu-sofia.bg

© Faculty of Public Health  2024          |            Защита на личните данни (GDPR)