Главно меню

КАТЕДРА "ИКОНОМИКА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО"

Гл. ас. Мария Красимирова Лазарова, дм

Гл. ас. Мария Красимирова Лазарова, дм

e-mail: m.lazarova@foz.mu-sofia.bg

Биография:

Образование: Завършва средното си образование в 108 ЕСПУ „Н. Беловеждов“ – София през 1988 г. Бакалавър по обществено здраве и здравен мениджмънт в Медицински университет гр. София, Факултет по обществено здраве през 2011 г.

Магистър по обществено здраве и здравен мениджмънт в Медицински университет гр. София, Факултет по обществено здраве през 2013 г.

Специализации: Икономика на здравеопазването от 01.01.2017 г.

Академични позиции: Асистент в катедрата по Икономика на здравеопазването във Факултета по обществено здраве, гр. София от 2015 г. и главен асистент от 2020 г. Успешно защитила дисертация на тема: „Контролът в здравеопазването като елемент на ефективния мениджмънт“  през 2019 г.

Преподавателска дейност: Провежда упражнения на студенти от специалностите „Обществено здраве и здравен мениджмънт“, „Управление на здравните грижи“, степен бакалавър, по дисциплините  Въведение в икономическите знания, Икономика на здравеопазването, Здравно осигуряване и модели на финансиране и специалност „Медицинска сестра“ степен бакалавър по специалността „Информатика”.

Членство в организации:

Член е на Националното сдружение по здравна политика и мениджмънт и Българското научно дружество по обществено здраве.

Публикации и научни интереси:

Публикации: Автор и съавтор на 30 публикации в страната и чужбина. Има интереси в областта на икономика на здравеопазването, общественото здраве и здравния мениджмънт, моделите на финансиране, контрола в здравеопазването, социалната медицина.

Владее много добре руски език- писмено и говоримо, и разговорен английски език.

ИЗДАТЕЛСТВО "ФОЗ"

e-mail:  press@foz.mu-sofia.bg

КОНТАКТИ

гр. София, ул. “Бяло море” №8 УМБАЛ “Царица Йоанна” – ИСУЛ ет. 5, 
тел. 02 9432 127

e-mail:  fph@foz.mu-sofia.bg

© Faculty of Public Health  2024          |            Защита на личните данни (GDPR)