Меню

КАТЕДРА "ПРЕВАНТИВНА МЕДИЦИНА"

Доц. д-р Рачо Рибаров, д.м.

Доц. д-р Рачо Рибаров, д.м.

e-mail: r.ribarov@foz.mu-sofia.bg

Биография:

Д-р Рибаров е магистър по медицина. Има втора магистратура по здравен мениджмънт. Притежава образователна и научна степен “Доктор” по Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията. Стартира в медицинската професия със специализации по „Биомедицинска статистика“ и „Здравна икономика“в Университетите на – Erasmus/Холандия/ и Cambridge University Hospitals Addenbrooke, Кембридж (Англия).

Реализацията като лекар започва в Клиника „Св. Екатерина“- сърдечно-съдова хирургия. В медицинския бизнес започва като представител на фирма „Bristol -Mayers Squib”. Понастоящем се занимава с представителство на медицински изделия, медицински и лабораторни консумативи, необходими за различни области на медицината. Създава успешна мрежа от консултативни кабинети за пациенти с колоректален рак и диабет в 8 града на България. Консултациите включват както практическо обучение за боравене с глюкомери, за контрол нивото на кръвна захар при диабетици, така и за начина на използване на анус-претерните торбички след хирургична интервенция на пациенти с колоректален рак. Подчертано значение има консултацията, предоставяща нова научна информация за самата болест за процеса на лечение и развитие на болестта, за действието на използваните медикаменти и терапевтични подходи, за значението на селф-мениджмънта и за ролята на психологичния статус, отразени в трудове на кандидата.

Главен асистент е към катедра „Превантивна медицина“, ФОЗ.

Членува в следните международни и национални организации: Български Лекарски Съюз, Български Червен Кръст, Балкански Медицински Съюз, Национална Асоциация Социална Геронтология.

Научната дейност е насочена в следните аспекти: Епидемиологични проучвания върху колоректален рак и характеризиране на формите му на проява и развитие; Превенция на социално-значими заболявания, свързани с възрастовия статус на населението колоректален рак, захарен диабет тип 2 и затлъстяване; Мениджмънт на здравни грижи при пациенти с колоректален карцином и диабет тип2 – консултативна дейност: Комуникация на риска. Научните му статии са публикувани в международни и български списания, индексирани в Scopus и Web of science, с отбелязани цитирания. Участва със самостоятелна глава в монография по проблемите на колоректален рак, международно издание. Участва в различни научни проекти, третиращи коректното използване на научните здравни достижения в медиите за постигане на ефективна комуникация, както и в проекти, изграждащи съвременни подходи в здравните грижи и здравния мениджмънт на популацията – стари хора.

ИЗДАТЕЛСТВО "ФОЗ"

e-mail:  press@foz.mu-sofia.bg

КОНТАКТИ

гр. София, ул. “Бяло море” №8 УМБАЛ “Царица Йоанна” – ИСУЛ ет. 5, 
тел. 02 9432 127

e-mail:  fph@foz.mu-sofia.bg

© Faculty of Public Health  2019          |            Защита на личните данни (GDPR)