Главно меню

КАТЕДРА "ПРЕВАНТИВНА МЕДИЦИНА"

Доц. Емилиан Радев, д.м.

Доц. Емилиан Радев, д.м.

e-mail: e.radev@foz.mu-sofia.bg

Биография:

Доцент Емилиан Николаев Радев, доктор по медицина е член на Катедра „Превантивна медицина“ на Факултет по обществено здраве „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“, към Медицински университет – София. Притежава специалност по Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията и Икономика на здравеопазването. Притежател на Магистърска степен по – Екология и опазване на околната среда от ВТУ „Св. Кирил и Методий“; Обществено здраве и здравен мениджмънт, Трудова медицина и работоспособност от Факултет по обществено здраве „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“ към МУ – София.

Научно-изследователските му интереси са в сферата на превантивната медицина, здравният мениджмънт, медицинска психология и трудова медицина.

Член е на Съюзът на учените в България, Национално сдружение за здравна политика и мениджмънт, Българско научно дружество по обществено здраве, член на общото събрание на ФОЗ „Проф.д-р Цекомир Воденичаров, дмн“ към МУ – София.

Преподавател по научните дисциплините Медицинска екология и хигиена, Актуални проблеми на стареенето и старостта, Промоция на здравето, Хигиена и екология на здравното заведение, Епидемиология на неинфекциозните заболявания, Гериатрия, Палиативни грижи, Приложна епидемиология. Автор е на над 70 научни публикации в Български и международни издания.

ИЗДАТЕЛСТВО "ФОЗ"

e-mail:  press@foz.mu-sofia.bg

КОНТАКТИ

гр. София, ул. “Бяло море” №8 УМБАЛ “Царица Йоанна” – ИСУЛ ет. 5, 
тел. 02 9432 127

e-mail:  fph@foz.mu-sofia.bg

© Faculty of Public Health  2024          |            Защита на личните данни (GDPR)