Меню

КАТЕДРА "ПРЕВАНТИВНА МЕДИЦИНА"

Доц. д-р Десислава Тодорова, д.м.

Доц. д-р Десислава Тодорова, д.м.

e-mail: d.todorova@foz.mu-sofia.bg

Биография:

Др Д. Тодорова e доцент по Медицина на бедствените ситуации и работи в катедра „Превантивна медицина”, Факултет по обществено здраве в Медицински университет – София. Има специалности по „Социална медицина и здравен мениджмънт”, „Медицина на бедствените ситуации и повече от 10 годишен опит в преподавателската дейност в областта на медицината на бедствените ситуации, защитата на населението и мениджмънта на бедствените ситуации.

Публикации и научни интереси

Доц. Тодорова има повече от 90 публикации в национални и международни сборници, книги, научни списания, както и участия в научни конференции в областта на защитата на населението при бедствия, превантивната медицина, общественото здраве и здравен мениджмънт.

Членство в организации

Д. Тодорова е член на Българското дружество по медицина на катастрофите. Член на Националното сдружение по здравна политика и мениджмънт. Член на съюза на учените в България. Член на Българското научно дружество по обществено здраве.

ИЗДАТЕЛСТВО "ФОЗ"

e-mail:  press@foz.mu-sofia.bg

КОНТАКТИ

гр. София, ул. “Бяло море” №8 УМБАЛ “Царица Йоанна” – ИСУЛ ет. 5, 
тел. 02 9432 127

e-mail:  fph@foz.mu-sofia.bg

© Faculty of Public Health  2019          |            Защита на личните данни (GDPR)