Меню

КАТЕДРА "ПРЕВАНТИВНА МЕДИЦИНА"

Ас. д-р Диана Димитрова, д.м.

Ас. д-р Диана Димитрова, д.м.

e-mail: d.dimitrova@foz.mu-sofia.bg

Биография:

Д. Димитрова има няколко години професионален стаж. Участва в стажантски програми и проекти за развитие на подчертано социални, превантивни и интензивни дейности с обществена значимост на различни нива в рамките ЕС. Има интерес в областта на свързани със социума контемпорарни направления за позитивен растеж и оптимизация на организационна култура в динамична среда. Задълбочена сфера на фокус и с преимуществена полза за теорията и практиката е със свързаност в посока на рационална устойчивост и отговорна релевантност в името на здравето на обществото при условия на разгърнати спорадични, многократни и/ или перманентни, множествени и комбинирани рискови фактори в турбулентна среда.

Научно-образователна сфера

Участвува активно в научен и образователен аспект в академични прояви с национално и наднационално значение в интеркултурна среда на български и английски език при рационални очаквания, като двигател на процесите. Специална роля и място се отдава на (съ)авторовото начало с фундаментален и приложен характер, формулиране и доказване на научни хипотези при следване на принципа на приоритетното за организацията начало, както и анализ на риска базиран на доказателствата с предложения за решения.

Членство

Членува в национални и наднационални научни асоциации и организации.

ИЗДАТЕЛСТВО "ФОЗ"

e-mail:  press@foz.mu-sofia.bg

КОНТАКТИ

гр. София, ул. “Бяло море” №8 УМБАЛ “Царица Йоанна” – ИСУЛ ет. 5, 
тел. 02 9432 127

e-mail:  fph@foz.mu-sofia.bg

© Faculty of Public Health  2019          |            Защита на личните данни (GDPR)