Меню

КАТЕДРА "ПРЕВАНТИВНА МЕДИЦИНА"

Доц. д-р Ася Гладилова, д.м.

Доц. д-р Ася Гладилова, д.м.

e-mail: a.gladilova@foz.mu-sofia.bg

Биография:

През 2010г. има защитен дисертационен труд на тема „ Медико-социални и генетични фактори при бронхиалната астма в детска възраст, възможности за превенция и контрол”, за който е присъдена образователната и научна степен „ Доктор”.

През 2012г. и е присъдено научното звание „ Доцент” към катедрата

по „ Здравни грижи”, към Факултет по обществено здраве, МУ – София.

 

Лектор е по детски болести на бакалаври към Факултет по обществено здраве и Медицински колеж „Йорданка Филаретова”, София.

Специалист е по детски болести в Отделение по педиатрия към Клиника по педиатрия и детска кардиология, Национална кардиологична болница, София.

Участва двукратно в проекти на Американо-Австрийска фондация по спешна помощ в педиатрията и детска пулмология в болница „ Св.Йохан”, гр.Залцбург, Австрия.

Публикации и научни интереси:

Автор е на 40 научни публикации, монография „ Бронхиалната астма – ма – здравен и социален проблем”. Съавтор е на учебник „ „Вътреболнични/нозокомиални инфекции”. Регистирани са 35 цитирания.

Научните интереси са в областта на детската пулмология, бронхиалната астма в детска възраст, нозокомиални инфекции и др.

Членство в организации:

Член на Български лекарски съюз.

Член на Българската педиатрична асоциация.

ИЗДАТЕЛСТВО "ФОЗ"

e-mail:  press@foz.mu-sofia.bg

КОНТАКТИ

гр. София, ул. “Бяло море” №8 УМБАЛ “Царица Йоанна” – ИСУЛ ет. 5, 
тел. 02 9432 127

e-mail:  fph@foz.mu-sofia.bg

© Faculty of Public Health  2019          |            Защита на личните данни (GDPR)