Главно меню

КАТЕДРА "ПРЕВАНТИВНА МЕДИЦИНА"

Гл. ас. д-р Али Бедран, д.м.

Гл. ас. д-р Али Бедран, д.м.

e-mail: bedranisul@gmail.com

Биография:

Д-р Бедран завършва медицина в Медицинския университет – Варна през 1994г. След това специализира Клинична лаборатория в Медицински университет – София до 1998г.От 1997г. до днес работи като началник на Клинична лаборатория в УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ“ в София.

През 2019г. е зачислен в докторантура по медицински науки към Медицински университет – София. Целта му е да придобие научна и образователна степен “доктор”.Али има над 25 години професионален опит като медицински специалист и ръководител на клинична лаборатория.

Продължава да се развива в своята професионална област и от 2023 г. е главен асистент към катедра Превантивна медицина.

ИЗДАТЕЛСТВО "ФОЗ"

e-mail:  press@foz.mu-sofia.bg

КОНТАКТИ

гр. София, ул. “Бяло море” №8 УМБАЛ “Царица Йоанна” – ИСУЛ ет. 5, 
тел. 02 9432 127

e-mail:  fph@foz.mu-sofia.bg

© Faculty of Public Health  2024          |            Защита на личните данни (GDPR)