Главно меню

КАТЕДРА "ОЦЕНКА НА ЗДРАВНИТЕ ТЕХНОЛОГИИ"

РАБОТЕН ОПИТ

01.01.2018 – ТЕКУЩО – София, България

Ръководител, Катедра Оценка на здравните технологии

Медицински Университет – София, Факултет по Обществено Здраве “Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн”.

Управлява, организира, подпомага и планираната учебна, научно- изследователската, публикационната, квалификационната и административната дейност на катедрата.

01/08/2017 – ТЕКУЩО – София, България

Професор при Катедра Оценка по Здравните Технологии

Медицински Университет – София, Факултет по Обществено Здраве “Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн”

2018 – 2020 – София, България

Председател

Българско Научно Дружество по Обществено Здраве

“БЪЛГАРСКО НАУЧНО ДРУЖЕСТВО ПО ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ” е самостоятелно, независимо, неполитическо, неправителствено сдружение, обединяващо лица, развиващи дейност, наука и обществена практика в сферата на

общественото здраве. Дружеството се създава на 12.11.2016 год. на официална среща на преподаватели от Факултетите и катедри по обществено здраве в страната.

14/07/2014 – 31/07/2017 – София, България

Доцент при Катедра Здравна Политика и Мениджмънт

Медицински Университет – София, Факултет по Обществено Здраве “Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн”

01/08/2009 – 13/07/2014 – София, България

Асистент при Катедра Здравна Политика и Мениджмънт

Медицински Университет – София, Факултет по Обществено Здраве “Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн”

Преподавателска дейност в областта на Здравния мениджмънт, Маркетинг в здравеопазването, Здравно осигуряване, Международно здравно сътрудничество. Научно-изследователски интереси в областта на организацията на здравеопазването, медицински патронаж в домашни условия, маркетинг в здравеопазването и други.

08.08.2008 – 02.2013 – София, България

Ръководител, отдел по маркетинг “ЗК Медико-21” АД

Изготвяне на маркетингови стратегии за корпоративни и частни клиенти, Рекламна дейност.

01/08/2006 – 15/03/2007 – Карлсруе, Германия

Стажант 

BOSCH Карлсруе

Логистика и кореспонденция с клиенти, организация на логистични процеси от производствените бази на BOSCH в цял свят до клиенти в Европа и САЩ. Търговски дейности и търговски преговори.

11/02/2005 – 11/03/2005 – Карлсруе, Германия

Стажант 

Счетоводство и контрол в базата на Johnson Controls, намираща се във завода на Даймлер АД.

ОБРАЗОВАНИЕТО И ОБУЧЕНИЕТО

2017 – 08/2020

Специалност Икономика на здравеопазването

Медицински Университет – София,  mu-soa.bg

2011 – 2012 г

Доктор

Медицински Университет – София, Факултет по Обществено Здраве “Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн”

Област(и) на обучение

  • Здраве и благополучие

Маркетинг на дейността “Медицински патронаж в домашни условия” | 7.4. Социална медицина и организация по здравеопазването и фармацията

2009 – 2011 г

Магистър по “Обществено здраве и зелен мениджмънт”

Медицински Университет – София, Факултет по Обществено Здраве “Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн”

Област(и) на обучение

  • Здраве и благополучие

2003 – 2008 – Карлсруе, Германия

Бакалавър Международен мениджмънт / Бакалавър по Бизнес Администрация

Технически и Икономически Университет Карлсруе, Икономически Факултет

DIGITAL SKILLS

My Digital Skills

Microsoft Office / Emails / Internet / Windows / Social networks(Facebook LinkedIn Twitter Instagram Youtube etc) / Microsoft Excel worksheetMicrosoft Word DocumentPowerpoint PresentationGoogle sheets

/  Microsoft Office (Word Excel PowerPoint Access) Internet  /  Microsoft Word  /  skype  /  Adobe products

/  Social Media  /  FacebookGoogle  /  Outlook  /  Teamwork oriented  /  hardworking  /  careful  /  Helpful

/  creative  /  knowledgable in many areas  /  Problem solving  /  detail-oriented  /  Microsoft PowerPoint  / apple products   /  Google Classroom

LANGUAGE SKILLS

 

PROJECTS

2020 – 2021

ИЗМЕРВАНЕ НА ЗДРАВНАТА ГРАМОТНОСТ НА НАСЕЛЕНИЕТО И ОРГАНИЗАЦИИТЕ В Р. БЪЛГАРИЯ

Финансираща институция: Медицински Университет – София, Съвет по медицинска наука, България – ВОДЕЩ ИЗСЛЕДОВАТЕЛ. Договор Д-125/24.06.2020

20/11/2019 – CURRENT

Изграждане на инструменти и цели касаещи медицинското (здравно) образование“ (SETTING PEER REVIEW INSTRUMENTS AND GOALS FOR MEDICAL (HEALTH)  EDUCATION”(SPRING-4-MED)

Референтен № на проект: 609528-EPP-1-2019-1-GE-EPPKA2-CBHE-JP, Договор: Grant Agreement Number: 2019-1937/001-001/20.11.2019 – РЪКОВОДИТЕЛ НА ПРОЕКТА от българска страна

2018 – 2019

ИНФОРМИРАНОСТ И ОБУЧЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКИТЕ СЕСТРИ И СТУДЕНТИТЕ ОТ СПЕЦИАЛНОСТ „МЕДИЦИНСКА СЕСТРА“ОТНОСНО АГРЕСИЯТА И НАСИЛИЕТО В ЗДРАВНИТЕ ГРИЖИ

Финансираща институция: Медицински Университет София, Договор Д-99/03.05.2018, Съвет по медицинска наука, България

2018 – 2019

ПИЛОТНО СЪБИРАНЕ НА ДАННИ И ПЪРВОНАЧАЛЕН ОПИТ ЗА ВНЕДРЯВАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА БАЗА ДАННИ ЗА ТРАВМАТИЗМА В БЪЛГАРИЯ

Финансираща институция: Медицински Университет София, Договор 95/05.05.18, Съвет по медицинска наука, България

2018 – 2019

ИЗРАБОТВАНЕ НА НОВИ ДИГИТАЛНИ УЧЕБНИ МАТЕРИАЛИ ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО БИОЕТИКА В БЪЛГАРСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА

Финансираща институция: Медицински Университет – София, Договор Д-96/03.05.2018, Съвет по медицинска наука, България – ВОДЕЩ ИЗСЛЕДОВАТЕЛ

2017 – 2018

ИЗГРАЖДАНЕ НА ЛАБОРАТОРИЯ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА СТОЙКАТА И ЛОКОМОЦИЯТА КЪМ КАТЕДРАТА ПО КИНЕЗИТЕРАПИЯ ВЪВ ФОЗ ПРИ МУ- СОФИЯ (I-ВИ ЕТАП)

Финансираща организация: Медицински Университет-София, Конкурс „Изграждане на инфраструктура за научни изследвания в МУ-София 2017г.“, Договор Д-231/15.12.2017, Съвет по медицинска наука, България

Управлява, организира, подпомага и планира учебната, научно- изследователската, публикационната, квалификационната и административната дейност на катедрата.

ИЗДАТЕЛСТВО "ФОЗ"

e-mail:  press@foz.mu-sofia.bg

КОНТАКТИ

гр. София, ул. “Бяло море” №8 УМБАЛ “Царица Йоанна” – ИСУЛ ет. 5, 
тел. 02 9432 127

e-mail:  fph@foz.mu-sofia.bg

© Faculty of Public Health  2024          |            Защита на личните данни (GDPR)