Главно меню

КАТЕДРА "МЕДИЦИНСКА ПЕДАГОГИКА"

Проф. Евгени Иванов, дм

Проф. Евгени Иванов, дм

e-mail: e.ivanov@foz.mu-sofia.bg

Професор  Евгени Иванов, доктор по медицина е ръководител катедра „Медицинска педагогика“ във ФОЗ „Проф. д-р. Цекомир Воденичаров, дмн“ към Медицински университет – София. Притежава специалност по медицинска педагогика.

Научно – изследователските му интереси са в сферата на медицинската психология, здравния мениджмънт и социалната медицина.

Член на International Forum of Teachers (IFT) of the UNESCO Chair in Bioethics.Balkan Medical Union – BMU, Национално сдружение по здравна политика и мениджмънт, Българско научно дружество по обществено здраве, Научно дружество по медицинско образование, член на Общото събрание на МУ-София, член на общото събрание на ФОЗ  „проф. д-р. Цекомир Воденичаров, дмн,“ МУ-София,     академичен наставник по стипендиантски програми за студенти по медицина от ромски произход.

Автор е на книгата „Здравната култура на учениците – фактор за ефективна промоция на здравето“ съавтор на учебник по „Медицинска психология“, съавтор на учебно ръководство  “ Етични и психологични аспекти в професионалната практика на медицинските специалисти“,  преподавател по Медицинска психология; Психология на управлението; Психология на труда, Превенция на стреса, Медицинска педагогика, Принципи и методи на обучение, Детска педагогика и детска психология, Педагогика. Автор е на над 100 научни публикации в български и международни издания.

ИЗДАТЕЛСТВО "ФОЗ"

e-mail:  press@foz.mu-sofia.bg

КОНТАКТИ

гр. София, ул. “Бяло море” №8 УМБАЛ “Царица Йоанна” – ИСУЛ ет. 5, 
тел. 02 9432 127

e-mail:  fph@foz.mu-sofia.bg

© Faculty of Public Health  2024          |            Защита на личните данни (GDPR)