Главно меню

КАТЕДРА "МЕДИЦИНСКА ПЕДАГОГИКА"

Доц. Антония Трандева Трендафилова, дм

Доц. Антония Трандева Трендафилова, дм

e-mail: a.trendafilova@foz.mu-sofia.bg

Антония Трандева Трендафилова, дм е доцент във Факултета по обществено здраве „проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“ към Медицински университет-София, катедра „Медицинска педагогика“.

Научните ѝ интереси са в областта на педагогиката, в частност медицинската педагогика, суицидологията, здравния мениджмънт и социалната медицина.

Членува в следните организации: Национално сдружение по здравна политика и мениджмънт , Българско научно дружество по обществено здраве, Научно дружество по медицинско образование.

Преподавател е по педагогика, медицинска педагогика , детска педагогика и психология, медицинска психология, приложна психология, психология , методика на здравното обучение и образование. Има над 60 научни публикации в български и международни издания .

Автор е на книгите: Обучение в  професиоално общуване на  медицинските специалисти, Превенция на суицидното поведение при непълнолетни, Медицинската социология и информационното общество, съавтор е на Учебник по детска педагогика и психология за студенти от направление „Здравни грижи“ към медицинските университети.

ИЗДАТЕЛСТВО "ФОЗ"

e-mail:  press@foz.mu-sofia.bg

КОНТАКТИ

гр. София, ул. “Бяло море” №8 УМБАЛ “Царица Йоанна” – ИСУЛ ет. 5, 
тел. 02 9432 127

e-mail:  fph@foz.mu-sofia.bg

© Faculty of Public Health  2024          |            Защита на личните данни (GDPR)