Главно меню

КАТЕДРА "ЗДРАВНИ ГРИЖИ"

Преп. Mаргарита Ташкова Станоева

Преп. Mаргарита Ташкова Станоева

e-mail: m.stanoeva@foz.mu-sofia.bg

Преподавател  Маргарита Станоева е родена през 1977г. в гр. София. Завършва  90 СУ „Ген. Хосе де Сан Мартин“ – София през 1995 г. Дипломирана е по специалност  „Акушерка” в  Медицински колеж – София през 1999г. През 2015г и 2017г се дипломира в специалност „Управление на здравните грижи“, ОКС „Бакалавър“ и „Магистър“ в МУ – ФОЗ „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“ София. Придобита специалност „Обществено здравеопазване” през 2021г. в МУ – ФОЗ  „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“ – София.

Работи в II СБАЛАГ „Шейново“ EAД  като акушерка в отделение рискова бременност,  родилна зала,  онкопрофилактичен кабинет от 2003 – 2011г. Заема длъжността старша акушерка на отделение за рискова бременност  и ДКБ от 2011 – 2018г. След издържан конкурс през 2018г. е назначена за преподавател в Катедрата по здравни грижи на ФОЗ „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“ при МУ – София.

Професионални и научни интереси, насочени в областта на обучението на акушерки и оказването на здравни грижи в акушерството и гинекологията. Съавтор е  на 15 публикации в областта на здравните грижи, акушерски грижи при бременни и родилки. Участник в изследователските екипи на проекти по „GRANT“, финансирани от Медицински университет – София, Съвет по Медицинска наука. Участва в конгреси, симпозиуми, форуми и конференции в страната, както и в обучения в сферата на здравеопазването.

Членува в Българско дружество по Акушерство и гинекология /БДАГ/, Българска асоциация на професионалистите по здравни грижи /БАПЗГ/, Българско научно дружество по обществено здраве /БНДОЗ/.

ИЗДАТЕЛСТВО "ФОЗ"

e-mail:  press@foz.mu-sofia.bg

КОНТАКТИ

гр. София, ул. “Бяло море” №8 УМБАЛ “Царица Йоанна” – ИСУЛ ет. 5, 
тел. 02 9432 127

e-mail:  fph@foz.mu-sofia.bg

© Faculty of Public Health  2024          |            Защита на личните данни (GDPR)