Главно меню

КАТЕДРА "ЗДРАВНИ ГРИЖИ"

Преп. Иванка Йорданова Милотинова

Преп. Иванка Йорданова Милотинова

e-mail: i.milotinova@foz.mu-sofia.bg

Магистър ” Управление на здравни грижи” – 2012г.

Специалност “Обществено здравеопазване “- 2018г.

Членство:

БПАЗГ

ИЗДАТЕЛСТВО "ФОЗ"

e-mail:  press@foz.mu-sofia.bg

КОНТАКТИ

гр. София, ул. “Бяло море” №8 УМБАЛ “Царица Йоанна” – ИСУЛ ет. 5, 
тел. 02 9432 127

e-mail:  fph@foz.mu-sofia.bg

© Faculty of Public Health  2024          |            Защита на личните данни (GDPR)