Главно меню

КАТЕДРА "ЗДРАВНИ ГРИЖИ"

Преп. Антоанета Йорданова Димитров

Преп. Антоанета Йорданова Димитров

e-mail: a.dimitrova@foz.mu-sofia.bg

Преподавател Антоанета Йорданова Димитрова е родена през 1964 г. в гр. Самоков. През 1982 г. завършва средното си образование в Политехническа гимназия с разширено изучаване на руски език – Самоков. Дипломирана е в специалност  „Акушерка” в  Медицински колеж – София през 1985г. През 2006 г. придобива ОКС „Бакалавър“ по специалност „Мениджмънт на здравеопазването и здравните грижи“ в НБУ – София. През 2013 г. се дипломира в ОКС „Магистър“, специалност  „Управление на здравните грижи“ в МУ – ФОЗ „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“ София. През 2018г. придобива специалност „Обществено здравеопазване” в МУ – ФОЗ  „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“ – София.

От 1985 – 2004 г. работи в III-а Градска болница и ПСАГБАЛ „Св. София“ EAД, като акушерка в родилна зала. От 2004 – 2011г. заема длъжността старша акушерка на родилно отделение, а от 2011 – 2013 г. е главна акушерка на ПСАГБАЛ „Св. София“ EAД. След издържан конкурс през 2013г. е назначена като преподавател  в Катедра „Здравни грижи“ на ФОЗ „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“ при МУ – София.

Членува в: Българска асоциация на професионалистите по здравни грижи; Българското научно дружество по акушерство и гинекология, секция акушерки; Научно дружество по медицинско образование;  Българско научно дружество по обществено здраве.

Научните интереси на преп. Антоанета Димитрова са в областта на акушерството и гинекологията, репродуктивното здраве и климактериума, неонатологията, здравните грижи и обучението на студенти с образователно-квалификационна степен „Бакалавър” по специалността „Акушерка”. Има над 40 публикации в български и международни научни издания, участия в научни форуми, национални и международни конференции, и конгреси. Участва в авторски колектив в издаването на учебно помагало за студенти от специалност „Акушерка” – „Практикум по акушерски грижи при нормална бременност, нормално раждане и нормален пуерпериум”. Член е на изследователските екипи на редица проекти по „GRANT“, финансирани от Медицински университет – София, Съвет по Медицинска наука.

ИЗДАТЕЛСТВО "ФОЗ"

e-mail:  press@foz.mu-sofia.bg

КОНТАКТИ

гр. София, ул. “Бяло море” №8 УМБАЛ “Царица Йоанна” – ИСУЛ ет. 5, 
тел. 02 9432 127

e-mail:  fph@foz.mu-sofia.bg

© Faculty of Public Health  2024          |            Защита на личните данни (GDPR)