Главно меню

НОВИНИ

ФОЗ връчи дипломи на 107 абсолвенти от Випуск 2024

FOZ vrachi diplomi na 107 absolventi ot Vipusk 2024, obshta snimka 1

107 възпитаници на Факултета по обществено здраве „Проф. Д-р Цекомир Воденичаров, дмн” към Медицински университет – София, сред които 93 магистри и 14 бакалаври, отпразнуваха своето дипломиране на 29.05.2024г. в Аулата на УМБАЛ „Царица Йоанна- ИСУЛ”. Тържествената церемония бе уважена от ректора на МУ-София проф. Д-р Бойчо Ланджов, главния секретар д-р Видин Кирков, зам.-ректора по учебната дейност проф. Каролина Любомирова, както и от преподаватели от университета.

Водеща роля в организацията на събитието имаше деканът на Факултета по обществено здраве проф. Александрина Воденичарова. Ректорът проф. Ланджов поздрави абсолвентите, изтъквайки високото ниво на обучение и подготовка, които са получили във факултета, за да поемат по своя отговорен професионален път в сферата на общественото здраве.

Сред завършилите специалности във Факултета по обществено здраве тази година са „Обществено здраве и здравен мениджмънт” с 63 магистри, „Стратегически мениджмънт на фармацевтичната дейност” с 6 магистри, „Управление на клинични изпитвания” с 4 магистри, „Трудова медицина и работоспособност” с 8 магистри, както и „Управление на здравните грижи” с 12 магистри и 14 бакалаври.

От името на абсолвентите Паолина Мирчева от специалност „Управление на здравните грижи” благодари на преподавателите от Факултета по обществено здраве за техния всеотдаен труд и предадените ценни знания, които ще бъдат основа за бъдещата професионална реализация на завършващите.

ИЗДАТЕЛСТВО "ФОЗ"

e-mail:  press@foz.mu-sofia.bg

КОНТАКТИ

гр. София, ул. “Бяло море” №8 УМБАЛ “Царица Йоанна” – ИСУЛ ет. 5, 
тел. 02 9432 127

e-mail:  fph@foz.mu-sofia.bg

© Faculty of Public Health  2024          |            Защита на личните данни (GDPR)