Меню

НОВИНИ

ЗА ПЪРВИ ПЪТ В БЪЛГАРИЯ – ГОДИШНА СРЕЩА НА ДЕКАНИТЕ И ДИРЕКТОРИТЕ НА ФАКУЛТЕТИ ПО ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ ОТ ЦЯЛ СВЯТ

Факултетът по обществено здраве към МУ-София има  честта да бъде организатор на ежегодната среща на деканите и директори на училищата, членове на ASPHER (Асоциация на училищата по обществено здраве в европейския регион). АСФЕР е водеща европейска организация, посветена на засилване на ролята на общественото здраве чрез подобряване на обучението на специалистите по обществено здраве едновременно чрез практика и научно-изследователска дейност.

Факултетът по обществено здраве ще бъде домакин на срещата за първи път в България от над 50 годишната история на организацията. Събитието ще се проведе в периода 31. 05 – 03. 06. 2020 г. в гр. София и ще е посветено на 25 годишнината от основането на ФОЗ. Чест и гордост ще бъде и провеждането на форума под патронажа и в присъствитето на Еврокомисаря за младежта и иновациите г-жа Мария Габриел.

По време на срещата ще бъдат обсъждани въпрси, свързани с:

  • Споделяне на добри практики в сферата между членовете на ASPHER 

  • Политическа програма на Европа и бъдещето на общественото здраве.

  • Глобално сътрудничество за укрепване на работната сила в общественото здравеопазване.

  • Студентска секция под надслов ASPHER Young Forum

  • Церемония по награждаване на добри практики ASPHER 2020

  • Кампанията под надслов „Това е обществено здраве“ (TIPH) Европа 2019-2020.

  • Президентски избори на ASPHER 

  • Провеждане на годишната среща на Българското научно дружество по обществено здраве.

  • Оповестяване на резултатите и извършените дейности на ФОЗ, МУ-София по проектът TIPH („Това е обществено здраве“).

Регистрацията за събитието е вече отворена на следния сайт: www.aspher.org

Очакваме Ви!

ИЗДАТЕЛСТВО "ФОЗ"

Военномедицинска академия
 ул. „Св. Георги Софийски“ № 3, вход Болничен блок, ет. 1,  кабинет – срещу Аула 

e-mail:  press@foz.mu-sofia.bg

КОНТАКТИ

гр. София, ул. “Бяло море” №8 УМБАЛ “Царица Йоанна” – ИСУЛ ет. 5, 
тел. 02 9432 127

e-mail:  fph@foz.mu-sofia.bg

© Faculty of Public Health  2019          |            Защита на личните данни (GDPR)