Главно меню

НОВИНИ

УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ В МУ-СОФИЯ СЕ ПРЕКРАТЯВАТ ДО 15 МАРТ ВКЛЮЧИТЕЛНО

Ректорът на МУ-София издаде заповед за прекратяване на учебните занятия във връзка с регистрирания към момента нов епидемичен подем на заболявания от грип и остри респираторни заболявания в страната и в условията на епидемично разпространение на КОВИД-19 и по препоръка на националния оперативен щаб.

В заповедта се посочва да бъдат преустановени учебните занятия на всички студенти от Медицински университет- София, считано от 07.03.2020 – 15.03.2020 включително.

Ръководствата на всеки Факултет, медицински колеж „Филаретова“ – София, Филиал „ Проф. Д-р Иван Митев“ – Враца и ДЕОС да вземат решение относно необходимостта от отработване на пропуснатите учебни занятия в зависимост от учебните планове на отделните звена.

ИЗДАТЕЛСТВО "ФОЗ"

e-mail:  press@foz.mu-sofia.bg

КОНТАКТИ

гр. София, ул. “Бяло море” №8 УМБАЛ “Царица Йоанна” – ИСУЛ ет. 5, 
тел. 02 9432 127

e-mail:  fph@foz.mu-sofia.bg

© Faculty of Public Health  2024          |            Защита на личните данни (GDPR)