Меню

НОВИНИ

ПОЛУЧАВАНЕ НА ДИПЛОМИ

ГРАФИК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ДИПЛОМИ  

Получаване на дипломи за специалностите:


„Управление на здравните грижи“, ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“;

„Управление на клинични изпитвания, ОКС „магистър“;

„Обществено здраве и здравен мениджмънт“, ОКС „магистър“;

„Стратегически мениджмънт на фармацевтичната дейност“, ОКС „магистър“

 

от 16 май до 3 юни 2022 г. всеки работен ден от 09:00 ч. до 12:00 ч. и от 13:00 ч. до 15:00 ч. в
Ректората, ет. 12 в Учебен отдел.

 

Дипломата се получава лично или с Нотариално заверено пълномощно.

ИЗДАТЕЛСТВО "ФОЗ"

e-mail:  press@foz.mu-sofia.bg

КОНТАКТИ

гр. София, ул. “Бяло море” №8 УМБАЛ “Царица Йоанна” – ИСУЛ ет. 5, 
тел. 02 9432 127

e-mail:  fph@foz.mu-sofia.bg

© Faculty of Public Health  2019          |            Защита на личните данни (GDPR)