Главно меню

МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ

Контакти

Заместник декан по международна дейност и проекти

Проф. д-р Анжелика Спасова Велкова-Монова, дмн

Адрес: УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“ ЕАД, София 1527, ул. „Бяло море“ № 8, етаж 5, кабинет № 50 ; Тел.: +359 2 9432.

e-mail: a.velkova@foz.mu-sofia.bg

Еразъм + Академичен координатор

Проф. Антония Янакиева, дм

Адрес: УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“ ЕАД, София 1527, ул. „Бяло море“ № 8, етаж 5, кабинет № 52

e-mail: erasmus@foz.mu-sofia.bg, incoming.erasmus@foz.mu-sofia.bg

ИЗДАТЕЛСТВО "ФОЗ"

e-mail:  press@foz.mu-sofia.bg

КОНТАКТИ

гр. София, ул. “Бяло море” №8 УМБАЛ “Царица Йоанна” – ИСУЛ ет. 5, 
тел. 02 9432 127

e-mail:  fph@foz.mu-sofia.bg

© Faculty of Public Health  2024          |            Защита на личните данни (GDPR)