Главно меню

НОВИНИ

КАНДИДАТИ ДОПУСНАТИ ЗА УЧАСТИЕ ПО „НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА МЛАДИ УЧЕНИ И ПОСТДОКТОРАНТИ”

Във връзка с Национална програма “Млади учени и постдокторанти – 2” – първи етап (2022-2023 г.) комисията, назначена със заповед на Декана на ФОЗ „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“ № Д-122/03.10.2022 г. разгледа документите и допуска до участие следните кандидати, отговарящи на изискванията от обявата на сайта на ФОЗ при МУ-София, от 03.10.2022 г.;

Ⅰ.   Модул „Млади учени“

Трите имена на участникаДиплома за придобита първа ОКС „Магистър“
Марияна Василева Пилаева03.05.2018г.
Видин Калинов Кирков22.02.2021г.
Мария Красимирова Лазарова20.12.2013г.
Полина Ангелова Ангелова19.12.2019г.
Стоян Красимиров Визев19.12.2019г.
Даниела Димитрова Манова30.12.2013г.
Надя Константинова Манолова27.05.2015г.
Димитър Бойков Марков29.05.2020г.
Пепа Георгиева Вачкова25.11.2016г.
Ясен Петров Събев20.05.2021г.

 

.  Модул „Постдокторанти“

Трите имена на участникаДиплома за придобита първа ОНС „Доктор“
Николета Стергиос Левенти30.09.2019г.
Камелия Костадинова Богданова22.05.2018г.
Татяна Костадинова Славкова29.10.2020г.
Таня Сергеева Попова17.06.2020г.
Антоанета Йорданова Димитрова19.05.2022г.
Маргарита Димитрова Лаловска15.06.2021г.
Любомир Христов Маринов28.06.2021г.
Димитрина Благоева Йорданова17.06.2020г.

 

 

ИЗДАТЕЛСТВО "ФОЗ"

e-mail:  press@foz.mu-sofia.bg

КОНТАКТИ

гр. София, ул. “Бяло море” №8 УМБАЛ “Царица Йоанна” – ИСУЛ ет. 5, 
тел. 02 9432 127

e-mail:  fph@foz.mu-sofia.bg

© Faculty of Public Health  2024          |            Защита на личните данни (GDPR)