Главно меню

НОВИНИ

ДЕКАНЪТ НА ФАКУЛТЕТА ПО ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ, МУ-СОФИЯ, ПРОФ. Д-Р ЦЕКОМИР ВОДЕНИЧАРОВ, ДМН БЕ УДОСТОЕН С ПОЧЕТЕН ЗНАК НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

TzV_prize

На специална празнична сесия на Столичния общински съвет в Деня на София, в присъствието на кмета Йорданка Фандъкова, председателят на съвета Елен Герджиков връчи званията „Почетен гражданин на София“ и Почетен знак на Столична община. Изтъкнати деятели на културата, науката и образованието с принос към столицата бяха отличени с високите отличия.

Деканът на Факултета по обществено здраве, МУ-София Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн бе удостоен с „Почетен знак на Столична община“. Мотивите за тази номинация са значимия принос на проф. Воденичаров като създател на първия Факултет по обществено здраве в страната в рамките на МУ-София. Във ФОЗ са преминали обучението си, повишили са квалификацията си и са придобили професионален ценз в специалността „Обществено здраве и здравен мениджмънт”  изпълнителни директори, управители и мениджъри на редица столични общински лечебни заведения в болничната и извънболничната помощ. По инициатива на проф. Воденичаров град София ще бъде европейска столица по обществено здраве 2020. С експертния си капацитет ФОЗ, МУ-София подпомага дейността на Столична община чрез изготвянето на становища, разработване на съвместни проекти и обучения. С активната подкрепа и съдействие от страна на проф. Воденичаров се осъществява Програма на Столична община за финансово подпомагане на медицински специалисти по здравни грижи от специалност „Медицинска сестра”, обучаващи се във ФОЗ, МУ-София. 

ИЗДАТЕЛСТВО "ФОЗ"

e-mail:  press@foz.mu-sofia.bg

КОНТАКТИ

гр. София, ул. “Бяло море” №8 УМБАЛ “Царица Йоанна” – ИСУЛ ет. 5, 
тел. 02 9432 127

e-mail:  fph@foz.mu-sofia.bg

© Faculty of Public Health  2024          |            Защита на личните данни (GDPR)