Главно меню

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

информацията е в процес на обновяване

информацията е в процес на обновяване

информацията е в процес на обновяване

информацията е в процес на обновяване

информацията е в процес на обновяване

информацията е в процес на обновяване

АКАДЕМИЧНА СПРАВКА, УДОСТОВЕРЕНИЕ, УВЕРЕНИЕ

 1. Ксерокопие на диплома за завършено мед. образование
 2. Ксерокопие на лична карта;
 3. Документ за платена такса;
 4. Заявление – образец

 ДУБЛИКАТ НА ДИПЛОМА ЗА ЗАВЪРШЕНО ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

 1. Обява в ежедневник за невалидна диплома – вестник;
 2. Актуална снимка паспортен формат — 1 бр.;
 3. Ксерокопие на лична карта;
 4. Документ за платена такса;
 5. Заявление – образец.

 ДУБЛИКАТ НА ДИПЛОМА ЗА ПРИДОБИТА ОНС „ДОКТОР“ И НАУЧНА СТЕПЕН

 1. Обява в ежедневник за невалидна диплома – вестник;
 2. Ксерокопие на лична карта;
 3. Документ за платена такса;
 4. Заявление – образец.

СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОВЕДЕНО ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБУЧЕНИЕ

 1. Документ за платена такса;
 2. Заявление – образец.

ДУБЛИКАТ НА СТУДЕНТСКА КНИЖКА

 1. Документ за платена такса;
 2. Заявление – образец.

ИЗДАТЕЛСТВО "ФОЗ"

e-mail:  press@foz.mu-sofia.bg

КОНТАКТИ

гр. София, ул. “Бяло море” №8 УМБАЛ “Царица Йоанна” – ИСУЛ ет. 5, 
тел. 02 9432 127

e-mail:  fph@foz.mu-sofia.bg

© Faculty of Public Health  2024          |            Защита на личните данни (GDPR)