Меню

КАНДИДАТ-СТУДЕНТСКА КАМПАНИЯ 2020/2021

РЕЗУЛТАТИ ОТ КАНДИДАТ-СТУДЕНТСКИ ИЗПИТИ ПО СПЕЦИАЛНОСТИ

СТЕПЕН "БАКАЛАВЪР", РЕДОВНА ФОРМА

СТЕПЕН "БАКАЛАВЪР", РЕДОВНА И ЗАДОЧНА ФОРМА

СТЕПЕН "МАГИСТЪР" (по чл. 42), РЕДОВНА ФОРМА

СТЕПЕН "МАГИСТЪР", ЗАДОЧНА ФОРМА

СПЕЦИАЛНОСТ: “ЛЕКАРСКИ АСИСТЕНТ” -“БАКАЛАВЪР”

ИЗДАТЕЛСТВО "ФОЗ"

Военномедицинска академия
 ул. „Св. Георги Софийски“ № 3, вход Болничен блок, ет. 1,  кабинет – срещу Аула 

e-mail:  press@foz.mu-sofia.bg

КОНТАКТИ

гр. София, ул. “Бяло море” №8 УМБАЛ “Царица Йоанна” – ИСУЛ ет. 5, 
тел. 02 9432 127

e-mail:  fph@foz.mu-sofia.bg

© Faculty of Public Health  2019          |            Защита на личните данни (GDPR)